Mr. A.A. baron Bentinck van Nijenhuis

Kleurloze diplomaat uit een Overijssels geslacht die na het aftreden van Gerrit Schimmelpenninck tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken werd. Was gezant te Brussel en had daar niet zo'n goede naam, omdat hij weinig sympathie voor het jonge België had. Kreeg als minister onder meer te maken met de beweging die Limburg wilde afscheiden van Nederland. Keerde na zijn kortstondig ministerschap terug naar Brussel en was later ambassadeur in Londen.

technocraat
in de periode 1848: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Arnold Adolf

geboorteplaats en -datum
Heino, 17 april 1798

overlijdensplaats en -datum
Londen, 2 maart 1868

2.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

  • minister-resident te Stuttgart bij de Hoven van Baden, Beieren en Württemberg, van 1841 tot april 1845
  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Brussel, van april 1845 tot 16 mei 1848
  • tijdelijk minister van Buitenlandse Zaken, van 17 mei 1848 tot 21 november 1848
  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Brussel, van 16 december 1848 tot juli 1851
  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Londen, van juli 1851 tot 2 maart 1868 (benoemd bij K.B. van 2 mei 1851)

ambtstitel
  • minister van staat, van 21 november 1848 tot 2 maart 1868

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties

kamerheer des Konings in buitengewone dienst, vanaf 4 juli 1829

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, 123
  • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.