Drs. J.J.M. (Jan) Oostenbrink

foto Drs. J.J.M. (Jan) Oostenbrink
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Katholieke econoom die carrière maakte in de vakorganisaties van middenstanders en het grootwinkelbedrijf. Werd als 34-jarige KVP'er tot zijn verrassing benoemd tot staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Biesheuvel. Regelde de wettelijke beroepsbescherming van niet-registeraccountants. Was meer technocraat dan politicus.

KVP
in de periode 1971-1973: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Jacobus Marinus (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 augustus 1936

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder andere belast met het midden- en kleinbedrijf en toerisme), van 17 juli 1971 tot 11 mei 1973
 • algemeen secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, van 1 juli 1982 tot 1 januari 1984
 • hoofddirecteur VVAA-groep B.V. te Utrecht, vanaf 1 januari 1985 (de verzekeringsorganisatie van de Nederlandsche Vereeniging van Artsen-Automobilisten)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aangeleden betreffende 1. het midden- en kleinbedrijf; 2. detailhandel, ambacht en dienstverlening; 3. toerisme; 4. het ijkwezen; 5. het accountantswezen en 6. de Kamers van Koophandel

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/4)
 • voorzitter Stuurgroep Dienstenonderzoek, van 1980 tot 1984
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Luchthaven Schiphol, van september 1983 tot 1985

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Richtte zich in zijn beleid op integratie van de belangen van het midden- en kleinbedrijf in het totale regeringsbeleid

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 1972 samen met staatssecretaris Van Veenendaal de Wet op het Consumptief geldkrediet (Stb. 399) tot stand. In de nieuwe wet, die de Geldschieterswet vervangt, blijven de uitgangspunten van die wet gehandhaafd. Er wordt wel een concessiestelsel ingevoerd voor het houden van particuliere voorschotbanken. De concessieverlening wordt centraal geregeld, waarbij B&W worden gehoord. Er wordt een grensbedrag van f 10.000,- dat als krediet mag worden verstrekt, ingevoerd. Het wetsvoorstel was in 1968 ingediend door staatssecretaris Van de Poel. (9.952)
 • Bracht in 1972 de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 748) tot stand, die wettelijke eisen stelt en beroepsbescherming biedt aan de niet-registeraccountants (accountants voor het midden- en kleinbedrijf). Het voorstel was in 1968 ingediend door staatssecretaris Van Son. (9935)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

verkiezingen
 • Stond in 1971 op de vijftiende (onverkiesbare) plaats op de KVP-kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen in de kieskringen Tilburg en Den Bosch

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Economische Zaken, mei 1973 (geweigerd)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.