A.M.C. (Annemiek) Padt-Jansen

foto A.M.C. (Annemiek) Padt-Jansen
bron: Fotobureau Stokvis

Onafhankelijke katholieke doorbraaksocialiste met brede culturele en politieke belangstelling. Tekende als enige bestuurslid van de PvdA het manifest 'Tien over Rood' van Nieuw Links. Zat tweemaal korte tijd in de Tweede Kamer en hield zich daar onder meer bezig met kinderrechten en emancipatie van vrouwen en homoseksuelen. Begon haar loopbaan als harpiste in provinciale orkesten.

PvdA
in de periode 1969-1972: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Anna Maria Catharina (Annemiek)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
A.M.C. Jansen

geboorteplaats en -datum
Naarden, 15 augustus 1921

overlijdensplaats en -datum
Bilthoven (gem. De Bilt), 18 maart 2007

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • harpiste opera- en symfonieorkesten (onder meer "Haarlemse Orkest Vereniging" en "Groningse Orkest Vereniging")
 • ambteloos, tot 3 juni 1969
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1969 tot 10 mei 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 maart 1972 tot 7 december 1972

5.

Partijpolitieke functies (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid hoofdbestuur VARA (Vereniging van Arbeiders-Radio Amateurs)
 • lid commissie van toezicht Huis van Bewaring te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Was woordvoerster van haar fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake intrekking van art. 248bis WvS (homoseksuele ontucht)
 • Via een door haar ingediende (en aanvaarde) motie werd in februari 1971 uitgesproken dat er bij de rangorde voor troonopvolging geen onderscheid mocht worden gemaakt tussen prinsen en prinsessen. Zij diende de motie in bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van een VN-verdrag over gelijke politieke rechten voor vrouwen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde tot de sympathisanten van Nieuw-Links. Ondertekende in 1966 als enige lid van het PvdA-bestuur het manifest 'Tien over Rood'.

uit de privésfeer
 • Zuster van de (katholieke) conferencier Fons Jansen
 • Hoewel katholiek zijnde legde zij bij haar installatie als Kamerlid niet de eed maar de belofte af. Naderhand zei zij daarvan: "Dat plechtige bidden in het openbaar slaat nergens op. Wij zijn helemaal geen christelijk volk".

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.