Mr. C.E. (Kees) Schelfhout

foto Mr. C.E. (Kees) Schelfhout
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige bestuurder van katholieke onderwijsorganisaties. Hoffelijke en erudiete kenner van het onderwijs, die een invloedrijke rol speelde bij de uitwerking van de 'Mammoetwet'. Was twee jaar onderwijswoordvoerder van de KVP in de Eerste Kamer om daarna in het kabinet-Biesheuvel staatssecretaris van lager en voortgezet onderwijs te worden. Had in 1940 tevergeefs geprobeerd naar Engeland te vluchten en overleefde nadien tijdens de Bezetting de gevangenis en het concentratiekamp Sachsenhausen.

KVP
in de periode 1969-1973: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Eduardus (Kees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sint Jansteen (Zld.), 25 februari 1918

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 maart 1983

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 januari 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1969 tot 28 juli 1971
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (met name belast met kleuter-, lager- en buitengewoon onderwijs), van 28 juli 1971 tot 11 mei 1973
 • raadadviseur ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, van 1973 tot 1981
 • buitengewoon hoogleraar onderwijsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, van september 1981 tot 3 maart 1983 (onbezoldigd)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aanlegenheden betreffende 1. kleuter-, lager- en buitengewoon onderwijs; 2. voorbereiding van de wetgeving inzake de wet v.w.o.; 3. scholenplanning en -bouw en 4. efficiency in het onderwijs

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • voorzitter Vereniging VZOS, van 1979 tot 3 maart 1983
 • vicepresident en tresorier Office Internationaal l'Enseignement Catholique

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was onderwijswoordvoerder van de KVP-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Voorstander van de samenwerkingsschool, met name in kleinere gemeenten, om ook daar een aanbod van openbaar en bijzonder onderwijs te houden
 • Stelde in 1973 een commissie in die de invoering van het Fries als verplicht vak op de Friese basisscholen moest voorbereiden

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1972 een wet (Stb. 753) inzake een interimvoorziening betreffende de financiële tegemoetkoming t.b.v. partieel leerplichtig kinderen tot stand. (12.022)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was één van de eerste Engelandvaarders. De tocht mislukte, waarna hij tot twee jaar (1940-1942) tuchthuis (Scheveningen) en drie jaar concentratiekamp te Sachsenhausen (1942-1945) werd veroordeeld.
 • Kreeg na de bevrijding enige tijd onder dak in Nijmegen bij het gezin van Jo Cals

anekdotes en citaten
 • Toen in september 1971 het rapport over de Friese taalpolitiek in de Tweede Kamer aan de orde zou komen, bleek hij met vakantie - en onvindbaar - te zijn. Omdat minister Van Veen naar 'de West' was zag het er naar uit dat minister Stuyt namens het kabinet moest optreden. Schelfhout kwam bij toeval in Frankrijk echter de Friese Commissaris Linthorst Homan tegen, die hem vroeg 'hé Kees, jij hier. Moet je niet als de bliksem weer terug naar Nederland? Het rapport Friese taalpolitiek komt aan de orde'. Toen Schelfhout Den Haag belde, bleek dat inderdaad het geval te zijn."

verkiezingen
 • Werd in 1969 en 1971 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, februari 1977 (bedankt)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.