S.C. (Steef) Weijers

foto S.C. (Steef) Weijers
bron: Fotobureau Stokvis

Sociaal bewogen, uit de katholieke vakbeweging afkomstig, altijd goedlachs Tweede Kamerlid voor de KVP en het CDA. Strijdbaar bewaker van het sociaal gezicht van zijn partij. Was woordvoeder sociale zaken, ambtenarenzaken en volksgezondheid. Bleef tijdens zijn lidmaatschap van de Kamer actief in zijn eigen regio (Twente) en zette zich in voor woonwagenbewoners. Was ondervoorzitter van de parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies. Weigerde in 1982 het staatssecretariaat op Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na zijn Kamerlidmaatschap werd hij voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen en was hij actief in organisaties van ouderen.

KVP, CDA
in de periode 1970-1989: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Stephanus Cornelis (Steef)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hillegom, 13 november 1929

overlijdensplaats en -datum
Ootmarsum (gem. Dinkelland), 27 mei 2021

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 september 1970 tot 7 december 1972
 • leraar maatschappijleer, van december 1972 tot september 1975
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 25 april 1973 tot 7 juni 1978
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 september 1975 tot 14 september 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/25)

 • voorzitter adviescommissie sociaal-economische zaken, Unie KBO
 • lid adviescommissie CSO (samenwerkende ouderenorganisaties)

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Ambtenarenzaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 januari 1978 tot 14 september 1989
 • ondervoorzitter parlementiare enquêtecommissie bouwsubsidies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 november 1986 tot 5 oktober 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Interpelleerde op 29 juni 1983 samen met zijn fractiegenoot Vincent van der Burg minister Rietkerk over de vakantietoeslag voor trendvolgers en ambtenaren
 • Was in 1986 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in augustus 1981 tot de zestien CDA-fractieleden die alleen tegen het ontwerp-regeerakkoord tussen CDA, PvdA en D66 stemden, omdat fractievoorzitter Van Agt bij aanvaarding zou opstappen
 • Maakte in 1982 deel uit van de werkgroep-A (o.l.v. Van Aardenne) die tijdens de kabinetsformatie (kabinet-Lubbers I) de financieel-economische paragraaf van het regeerakkoord voorbereidde

uit de privésfeer
 • Zijn vader overleed in 1936 op 43-jarige leeftijd na te zijn gegrepen door een trein
 • Zijn stiefvader was timmerman (los werkman)

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mei 1982 (geweigerd)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.