F.J.F. (Frans) Uijen

foto F.J.F. (Frans) Uijen
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

PvdA-senator met als bijnaam de "rode majoor". Geboren in Eindhoven en kleinzoon van een katholiek Tweede Kamerlid. Voormalige officier die tot de linkervleugel van de PvdA behoorde en die enkele malen andere standpunten innam dan zijn fractiegenoten. Met name kritisch ten aanzien van de NAVO en de kernbewapening. Vicevoorzitter van de vereniging Nederland-DDR, die streefde naar betere betrekking met dat land. Hield zich in de Kamer ook bezig met verkeersaangelegenheden.

PvdA
in de periode 1977-1991: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Franciscus Jacobus Frederikus (Frans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 11 januari 1927

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 februari 2019

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), tot oktober 1991

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 5 juni 1974 tot 7 juni 1978
 • ambteloos (wachtgeld), vanaf 1 oktober 1975
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 13 september 1983
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 11 juni 1991

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid bestuurscommissie beroepszaken Algemene Bijstandswet te Zuid-Holland, vanaf 1984
 • lid raad van toezicht, beleid en advies VARA, vanaf 1985

afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Defensie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 5 oktober 1977 tot 13 september 1983

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was defensie-woordvoerder van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met verkeer en waterstaat (luchtvaart).

opvallend stemgedrag (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was op 30 april 1980 het enige PvdA-Eerste Kamerlid dat vanwege principiële redenen wegbleef bij de inhuldiging van koningin Beatrix
 • Behoorde in 1991 tot de twaalf leden van zijn fractie die zich uitspraken tegen militair optreden tegen Irak
 • Trad in oktober 1991 uit de PvdA uit onvrede over de uitslag van het PvdA-congres over de WAO-plannen van het derde kabinet-Lubbers

verkiezingen
 • Werd in 1977 en 1981 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"de rooie majoor"

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.