R.E.F.M. (Ruud) Nijhof

foto R.E.F.M. (Ruud) Nijhof

Als eenling vier jaar het laatste Tweede Kamerlid voor DS'70. Volgde in 1977 Drees jr. op, nadat deze zich na de verkiezingsnederlaag terugtrok. Was partijsecretaris en vertrouweling van Drees. Voor en na zijn Kamerlidmaatschap werkzaam in het personeelswerk onder meer bij de Universiteit van Amsterdam. Speelde een cruciale rol bij het abortusvoorstel van het kabinet-Van Agt toen hij, ondanks bezwaren, vóór stemde, waardoor het voorstel met één stem verschil werd aangenomen. Hardwerkend lid, dat, mede gelet op de geringe meerderheid van de coalitie zekere invloed kon uitoefenen. Waardering over zijn optreden als Kamerlid bleek uit het feit dat zowel D66 als de VVD hem in 1982 een plaats op hun kandidatenlijst aanboden.

DS'70
in de periode 1977-1981: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Rudolf Eduard Franciscus Maria (Ruud)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bloemendaal, 6 mei 1945

3.

Partij/stroming

partij(en)
DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 augustus 1977 tot 10 juni 1981
  • fractievoorzitter (eenmansfractie) DS'70 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 augustus 1977 tot 10 juni 1981
  • hoofd centrale directie personeelszaken, ministerie van Justitie, vanaf 1 maart 1985
  • algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming, tot april 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/12)
  • lid Adviesraad beroepenveld criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 2006
  • lid Adviesraad Slachtofferhulp Nederland, vanaf 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor het Emancipatiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 april 1980 tot 10 juni 1981

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Keerde zich in 1980 tegen een wijziging van het reglement van orde waardoor stemmingen over moties en amendementen ook in (uitgebreide) commissievergaderingen konden plaatsvinden. Een door hem mede door CPN, PSP, SGP, GPV, PPR, D66 en VVD ingediend amendement werd echter met 86 tegen 47 stemmen verworpen.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.