M.A. (Ina) Müller-van Ast

foto M.A. (Ina) Müller-van Ast
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Uit Oss afkomstige volksgezondheid-woordvoerder van de PvdA-fractie, die op heldere, directe en krachtige wijze haar standpunten verwoordde. Rooie vrouw uit een rood nest en oudste in een gezin met vijf meisjes. Kwam op haar negenendertigste in de gemeenteraad van Oss en werd later tevens Statenlid. Voerde in de Kamer felle oppositie tegen het beleid van de staatssecretarissen Veder-Smit, Van der Reijden en Dees. Zette zich ook in voor consumentenbescherming en jongerenhuisvesting. Kamerlid dat niet makkelijk van haar stuk was te brengen, maar om haar deskundigheid en spontaniteit werd gewaardeerd.

PvdA
in de periode 1977-1989: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Marina Agatha (Ina)

wijziging in naam en/of titulatuur
M.A. van Ast

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 september 1927

overlijdensplaats en -datum
Oss, 20 oktober 2018

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1963

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerkster Centrale Onderlinge, GAK (Gemeenschappelijk Administratiekantoor) te 's-Gravenhage, van 1946 tot 1957
 • ambteloos, van 1957 tot 1966
 • lid gemeenteraad van Oss, van 6 september 1966 tot 5 september 1978
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van februari 1973 tot 7 juni 1978
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 14 september 1989

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid Raad van Toezicht Stichting voorlichtingscentrum crematoriumbouw Nederland, omstreeks oktober 1986 en nog in april 1989
 • lid Commissie positiebepaling verpleegkundige en verzorgende, vanaf 16 oktober 1990

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 maart 1983 tot 14 september 1989
 • ondervoorzitter vaste commissie voor het Gehandicaptenbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 oktober 1986 tot 14 september 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/6)
 • Interpelleerde op 14 maart 1985 staatssecretaris Van der Reijden over het vestigingsbeleid voor huisartsen
 • Bracht in 1987 namens haar fractie de nota uit 'Naar een Algemene Wet Ziektenkostenverzekering" (19.931)
 • Interpelleerde op 3 juni 1987 staatssecretaris Dees over maatregelen tot kostenbeheersing in de gezondheidszorg

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stelde zich in 1989 om gezondheidsredenen (ernstige rugklachten) niet herkiesbaar voor de Tweede Kamer

uit de privésfeer
 • Groeide in Den Haag op in een arm gezin. Haar vader was kantoorbediende, maar ook geregeld werkloos.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • "Ik neem me altijd voor, Ina, doe nou rustig...", in: A. Groen e.a. (red.), Vrouwen en het Binnenhof (1985), 91
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.