J.J.P. (Joep) de Boer

foto J.J.P. (Joep) de Boer
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Katholieke marineofficier, die buitenland- en defensiewoordvoerder van de CDA-fractie was. Na een glanzende carrière bij de Koninklijke Marine leende hij zijn deskundigheid aan de ministeries van Defensie en van Economische Zaken en vervolgens aan de politiek. Als lid van de Tweede Kamer was hij - waar nodig - kritisch over, maar uiteindelijk altijd loyaal aan het defensiebeleid van zijn partij. Hij gold als redelijk behoudend en verraste dan ook met zijn steun aan een PvdA-motie voor het instellen van een olieboycot tegen Zuid-Afrika. Speelde vooral binnenskamers een sturende rol in de beladen kernwapendiscussie in de jaren tachtig. Enige jaren voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

CDA
in de periode 1977-1989: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Joseph Joannes Petrus (Joep)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Venlo, 16 november 1924

overlijdensplaats en -datum
Lisse, 5 mei 2006

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/14)

 • hoofd bureau plannen en organisatie, hoofdafdeling materieel (Marine), ministerie van Defensie, van 1971 tot 16 november 1974 (functioneel leeftijdsontslag)
 • ambtenaar marinezaken, commissariaat militaire zaken, ministerie van Economische Zaken, van 1 november 1975 tot 8 juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 14 september 1989

officiersrangen
kapitein-ter-zee, tot 16 november 1974 (pensioen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • vorzitter bestuur Stichting Restauratie Agathakerk, Lisse, van 1992 tot 2006
 • voorzitter Stichting Restauratie Agathakerk Lisse, van 1993 tot 2006

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1984 tot 9 september 1986
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 september 1986 tot 13 september 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was defensiewoordvoerder (algemeen defensiebeleid en materieelbeleid) van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met buitenlandse zaken (NAVO, vrede- en veiligheid).

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn moeder overleed in januari 1942 op 50-jarige leeftijd
 • Zijn stiefmoeder was een tante van minister H.O.C.R. Ruding
 • Zijn vader was voorzitter van de Gezinsraad en actief in de KVP en in katholieke organisaties op het gebied van gezinszorg, opvoeding en onderwijs

anekdotes en citaten
 • Stond met zijn collega Frinking bij de parlementaire pers bekend als het duo Fribo

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.