Mr. A. (Arie) de Graaf

foto Mr. A. (Arie) de Graaf
bron: Fotobureau Stokvis

Actief PvdA-Tweede Kamerlid, dat zich vooral bezighield met vraagstukken op het gebied van vennootschapsrecht en financiën. Had als bijnaam 'Arie de Vraag', vanwege het grote aantal schriftelijke vragen dat hij stelde ('kampioen vragensteller'). Was voor zijn Kamerlidmaatschap werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij.

PvdA
in de periode 1976-1981: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Arie (Arie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 4 augustus 1947

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 1976 tot 10 juni 1981
  • leraar biologie "Het Rhedens Lyceum" te Rozendaal, van 1987 tot 1988
  • docent HEAO-school te Alkmaar, vanaf 1988

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/7)
  • lid programmerings- en studiegroep milieu en economie, Raad Milieu- en Natuuronderzoek, vanaf 1990
  • lid Raad van Tucht voor de Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, vanaf 1 september 2001

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
  • Interpelleerde op 8 februari 1979 minister De Ruiter over het beleid op korte termijn ter bestrijding van misbruik van BV's
  • Stelde tijdens zijn Kamerlidmaatschap 357 schriftelijke vragen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Atoompacifist. Stemde daarom steeds tegen alle artikelen van de begrotingen van Defensie die verband hielden met kernbewapening.
  • Behoorde in 1977 tot de minderheid van zijn fractie die tegen de kernenergieparagraaf uit het ontwerp-regeerakkoord stemde
  • Behoorde in oktober 1977 tot minderheid van zijn fractie die het onderhandelingsresultaat bij de formatie van een tweede kabinet-Den Uyl afwees en tegen het beleggen van een buitengewoon congres was
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.