Dr. B. (Bob) Goudzwaard

foto Dr. B. (Bob) Goudzwaard
bron: Nationaal Archief

Bevlogen christendemocratisch politicus en econoom. Was medewerker en daarna lid van de ARP-Tweede Kamerfractie. Financieel-economisch woordvoerder. Na zijn Kamerlidmaatschap hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Werd later één van de partijfilosofen van het CDA, die een belangrijk aandeel had in het eerste verkiezingsprogramma ('Niet bij brood alleen') van die partij. Weigerde in 1977 zitting te nemen in het in zijn ogen te conservatieve kabinet-Van Agt. Brak later met het CDA.

ARP
in de periode 1967-1971: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Bob (Bob)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 4 maart 1934

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • wetenschappelijk medewerker ARP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 april 1966 tot 23 februari 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971
 • hoogleraar economie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1 september 1971 tot 1 april 1999
 • bekleedde de leerstoel 'rector Dhanis 1979' van de universitaire faculteiten 'Sint Ignatius' te Antwerpen, van maart 1979 tot maart 1980
 • hoogleraar cultuurfilosofie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1988 tot 1 april 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/10)
 • voorzitter Christelijk Ecologisch Netwerk
 • gastdocent in Indonesië

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel-economisch woordvoerder van de ARP-Tweede Kamerfractie. Voerde in 1968 het woord bij de financiële beschouwingen. Hield zich verder bezig met ruimtelijke ordening.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Speelde als voorzitter van de programmacommissie 1977 die het programma 'Niet bij brood alleen' opstelde, een belangrijke rol bij het tot stand komen van het CDA
 • Werd in maart 1980 door zijn partij op plaats 5 gezet op de ontwerp-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Toen hij door toedoen van de ARP-afdelingen drie plaatsen was gezakt, bedankte hij (in mei 1980) voor de kandidatuur.
 • Legde op 13 mei 1980 zijn lidmaatschap van de CDA-programmacommissie 1981 neer en gaf het lidmaatschap van (het federatieve) CDA op. Breekpunt was zijn opvatting over kernbewapening.

uit de privésfeer
Werd per 1 september 1971 benoemd tot hoogleraar aan het Institute for Christian Studies te Toronto (Canada), maar moest vanwege gezinsomstandigheden afzien van dat ambt

verkiezingen
 • Stond in 1971 op de 23e (onverkiesbare) plaats op de ARP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Sociale Zaken, december 1977 (geweigerd)
 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, december 1977 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.