A. (Anneke) van Dok-van Weele

foto A. (Anneke) van Dok-van Weele
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Ambitieuze socialistische journaliste, die in de gemeentepolitiek vlot carrière maakte als wethouder in Hoorn en burgemeester van Diemen en later Velsen. Werd in het eerste kabinet-Kok tamelijk verrassend staatssecretaris voor buitenlandse handel. Was door haar sterk internationaal gerichte portefeuille ook voor Haagse insiders een tamelijk onzichtbare bewindspersoon. Onder meer haar succesvolle inzet om de armste landen betere toegang tot de wereldhandel te geven, bleef daardoor onderbelicht. Zette na haar staatssecretariaat, na een korte periode als Tweede Kamerlid, tot 2008 haar loopbaan voort als burgemeester van Vlissingen.

PvdA
in de periode 1994-1999: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Anneke (Anneke)

geboorteplaats en -datum
Zaandam, 24 oktober 1947

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1969

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/12)

 • lid gemeenteraad van Hoorn, van 2 januari 1979 tot 1 juli 1984
 • wethouder (van onderwijs, sport, cultuur en welzijn) van Hoorn, van 2 januari 1979 tot 7 september 1982
 • wethouder (van onderwijs, welzijn, financiën en grondbedrijf) van Hoorn, van 7 september 1982 tot 1 juli 1984 (tevens locoburgemeester)
 • burgemeester van Diemen, van 1 juli 1984 tot 1 februari 1990
 • burgemeester van Velsen, van 1 februari 1990 tot 22 augustus 1994
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer buitenlandse handel, internationale economische betrekkingen, exportbeleid, regionale economische infrastructuur, toerisme en consumentenbeleid), van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 mei 1998 tot 1 juni 1999
 • burgemeester van Vlissingen, van 1 juni 1999 tot 1 januari 2008 (vervroegd pensioen)
 • waarnemend burgemeester van Niedorp, van 5 oktober 2009 tot 1 januari 2012 (in afwachting van gemeentelijke herindeling)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden inzake 1. de handelspolitiek en de internationale economische betrekkingen in het algemeen, zowel in bilateraal verband als mulitlateraal; 2. het exportbeleid en voorlichting ten behoeve van de uitvoer (in contacten met buitenlanders mocht zij bij de onder 1 en 2 genoemde taken de titel Minister voor Buitenlandse Handel voeren); 3. kleinschalig ondernemerschap; 4. industriële eigendom; 5. het werven van buitenlandse investeringen in Nederland; 6. de economische infrastructuur voor zover liggend op het gebied van a. de regionale economische infrastructuur, b. de economische positie van de grote steden en agglomeratiegebieden, c. de internationale samenwerking op het vlak van de regionale economische structuur; 7. consumentenbeleid; 8. toeristische bedrijvigheid en bevorderen van toerisme naar en in Nederland; 9. de kamers van koophandel en fabrieken.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

vorige (2/12)
 • voorzitter Stichting "Max Havelaar", van december 2002 tot april 2009
 • voorzitter Bond Heemschut, van 2010 tot 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid onder meer bezig met milieubeheer en ruimtelijke ordening

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/10)
 • Zette zich bij de WTO-top in Singapore in 1996 succesvol in voor betere markttoegang voor de armste landen bij de wereldhandel (markttoegang tegen het 0-tarief en financiering van technische assistentie bij arbitrage)
 • Bracht in 1996 en 1997 een nieuw (export)instrumentarium voor het midden- en kleinbedrijf tot stand op basis van aanbevelingen van een Taskforce. Dit betreft onder andere exportkredietfinanciering en exportfinanciering, en investeringsbescherming, -verzekering en -financiering.
 • Bereikte in 1997 tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU een akkoord over Europa-brede toegang tot de rechter voor consumenten

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1994 de Rijksoctrooiwet in het Staatsblad. Octrooi-aanvragen worden niet meer inhoudelijk beoordeeld door de Octrooiraad, maar door die raad getoetst aan een aantal formele criteria. (22.604)
 • Bracht in 1994 de wet tot goedkeuring van het Verdrag van Marrakech tot oprichting van de Wereld Handelorganisatie tot stand. Hiermee worden de na zeven jaar onderhandelen bereikte internationale afspraken in het kader van GATT vastgelegd. Er komt bindende geschillenbeslechting op het gebied van internationale handel en er komen verlagingen van handelstarieven en verminderingen van handelsbelemmeringen. Het wetsvoorstel was ingediend door staatssecretaris Van Rooy. (23.961)
 • Bracht in 1997 een nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel (Stb. 783) tot stand. De nieuwe wet is gericht op verbetering van de doelmatigheid en een meer bedrijfsmatige werkwijze van de Kamers van Koophandel. Er komt een andere financieringssystematiek, waarbij het profijtbeginsel wordt ingevoerd en er heffingen voor voorlichting en advisering komen voor alle ingeschreven ondernemingen. Het aantal Kamers wordt door een andere gebiedsindeling verminderd. (25.029)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was in 1994 kandidaat voor het burgemeesterschap in Amsterdam
 • Werd vrijwel vanaf het begin van haar staatssecretariaat ernstig bekritiseerd door de Tweede Kamer (ook door de regeringspartijen VVD en D66) vanwege haar weinig dynamische beleid en gebrek aan informatie. Kreeg later het verwijt van de noordelijke provincies dat zij zich bij de EU onvoldoende inzette voor hun belangen. Zij wees deze kritiek af.
 • Maakte in november 2007 haar vertrek als burgemeester bekend, nadat de gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen het college van B&W had aangenomen. Reden was onvrede in de gemeentelijke organisatie over de voorstellen om een tekort van 42,3 miljoen euro bij het nieuwbouwplan Scheldekwartier weg te werken.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.