Dr. K. (Klaas) Wiersma

foto Dr. K. (Klaas) Wiersmavergrootglas

Vooraanstaande liberaal jurist, die in 1970 de overwerkte minister Polak als staatssecretaris ging bijstaan. Was voordien onder meer secretaris van het College van Curatoren van de Leidse Universiteit, hoogleraar burgerlijk en notarieel recht en regeringscommissaris voor boek 4 van het NBW. Gold als een bekwame bewindsman, die meer technocraat dan partijman was. Na zijn staatssecretariaat weer hoogleraar en vervolgens raadsheer in de Hoge Raad en staatsraad in buitengewone dienst.

VVD
in de periode 1970-1986: staatssecretaris, staatsraad in buitengewone dienst

voornaam (roepnaam)

Klaas (Klaas)

personalia

geboorteplaats en -datum
Hengelo (Ov.), 28 februari 1917

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 5 januari 1993

partij/stroming

partij(en)
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 14 maart 1946 tot 24 januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 24 januari 1948

hoofdfuncties/beroepen

 • repetitor burgerlijk recht, van 1939 tot 1942
 • adjunct-secretaris College van Rijksbemiddelaars, van 1941 tot 1942
 • adjunct-secretaris Bedrijfsgroep Zuivelindustrie, omstreeks 1944
 • waarnemend chef van het kabinet van de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, omstreeks 1945 tot december 1945
 • secretaris College van Curatoren, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 december 1945 tot 1 augustus 1955
 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Haarlem, van 1 september 1953 tot 1 augustus 1955
 • hoogleraar inleiding in het recht, vanaf januari 1959 tevens burgerlijk recht en burgerlijke rechtsvordering, Rijksuniversiteit Groningen, van 1 augustus 1955 tot 1 september 1962 (in de juridische en economische faculteiten)
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Leeuwarden, van 1 augustus 1957 tot 1 januari 1963
 • hoogleraar notarieel recht, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1962 tot 20 april 1970 (benoemd bij K.B. van 25 mei 1962)
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Leeuwarden, van 1 januari 1963 tot 20 april 1970
 • regeringscommissaris voor boek 4 (erfrecht) Nieuw Burgerlijk Wetboek, van 1 mei 1964 tot 20 april 1970 (benoemd bij K.B. van 6 april 1964)
 • staatssecretaris van Justitie (belast met zaken anders dan van wetgevende aard en de rechterlijke organisatie), van 20 april 1970 tot 6 juli 1971 (benoemd bij K.B. van 17 april)
 • hoogleraar burgerlijk en notarieel recht, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 oktober 1971 tot 1 januari 1974
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1972 tot 1 januari 1974
 • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 2 januari 1974 tot 1 september 1981
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 5 augustus 1977 tot 1 maart 1986 (benoemd bij K.B. van 27 juli 1977)

partijpolitieke functies

 • lid Comité van Initiatief voor oprichting van de Partij van de Vrijheid, afdeling Leiden, maart 1946

nevenfuncties

 • lid Raad van Beroep voor directe belastingen te Leiden, van 1953 tot 1955
 • lid/vicevoorzitter Raad van Beroep voor directe belastingen te Groningen, van 1955 tot 1958
 • secretaris Senaat, Rijksuniversiteit Groningen, omstreeks 1959
 • lid commissie van bijstand Academisch Ziekenhuis te Leiden
 • lid commissie van advies toekenning studiebeurzen
 • annotator Nederlandse Jurisprudentie (voor 1970)
 • lid redacties wetenschappelijke tijdschriften (voor 1970)
 • lid raad van commissarissen van drie ondernemingen (voor 1970)
 • adviseur KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst)
 • voorzitter-lid Vertrouwenscommissie financiele pupillenadministratie
 • lid Raad van Commissarissen "De Nederlandsche Bank", van 1978 tot 1979
 • voorzitter Commissie Buitenlandse Dienst
 • lid Raad van Commissarissen "OLVEH" (Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij) te 's-Gravenhage
 • lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij "Neerlandia van 1880"

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid afdeling rechtspraak (Raad van State), van 5 augustus 1977 tot 1987
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State), vanaf 1 augustus 1981

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Bloemendaal

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, "Kennemer Lyceum" te Bloemendaal, tot juli 1934

academische studie
 • Nederlands recht: privaatrecht, Rijksuniversiteit Leiden, van september 1934 tot 15 december 1939

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden, 20 februari 1952 (cum laude)

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Was in 1970/1971 belast met het privacybeleid rond de volkstelling
 • Bracht in 1971 de Nota jeugdbescherming en justitie uit, waarin voorstellen staan rond een doelmatiger organisatie van de justitiële kinderbescherming (11.257)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1970 tot staatssecretaris van Justitie benoemd, omdat minister Polak het advies had gekregen het wat kalmer aan te doen. Zaken die hij behartigde waren onder meer het kansspelbeleid, adoptie en kinderrecht, bestrijding van pornografie, privacybeleid en het drugsbeleid.

uit de privésfeer
Zijn vader was ingenieur

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Groningen, Goeman Borgesiuslaan 17, omstreeks 1955
 • Leiden, Van Slingelandtlaan 5, vanaf augustus 1964
 • Wassenaar

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 17 juli 1971
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1982

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Het derden verzet" (dissertatie, 1952)
 • "Algemene leer van verbintenissen II" (met H. Drion, 1959)
 • "De vorderingen uit onrechtmatige daden uit overeenkomst" (1960)
 • "Schenking en hercodificatie" (1974)

literatuur/documentatie
Wie is dat? 1956

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Amsterdam, september 1940

echtgeno(o)t(e)/partner
Mr. A.E. Tichelaar, Anna Elizabeth

kinderen
4 kinderen

vader
D.J. Wiersma, Dirk Jelte

geboorteplaats en/of -datum
Grijpskerk (Gr.), 28 februari 1880

moeder
R.J. Vlieg, Rinske Jantina

geboorteplaats en/of -datum
Midwolda (Gr.), 10 augustus 1884

beroep grootvader (vaderskant)
landbouwer

beroep grootvader (moederskant)
onderwijzer

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.