C.Th.A. (Constant) van Waterschoot

foto C.Th.A. (Constant) van Waterschoot
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Leraar Frans die zeven jaar Eerste Kamerlid voor de PPR was. Woordvoerder onderwijs, verkeer, volkshuisvesting, milieu, landbouw en visserij. Was vooral actief in de Zeeuwse politiek als Statenlid voor de provinciale partij Delta Anders. Na zijn vertrek uit de Senaat bestuurder van de Tourfietsunie en van de natuurbeschermingsorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen.

PPR
in de periode 1974-1981: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Constantinus Theophilus Alouisius (Constant)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kloosterzande (gem. Hontenisse, Zld.), 5 augustus 1940

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen)
 • Delta Anders (Zeeuwse provinciale partij), vanaf 1991

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • leraar Frans, "Rijksscholengemeenschap" te Oostburg, vanaf 1 januari 1964
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 3 juni 1970 tot 18 april 1995
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1974 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/9)
 • hoofdredacteur 'Fiets Sport Magazine', vanaf 2000
 • voorzitter Natuurbeschermingsvereniging West-Zeeuws-Vlaanderen, vanaf 2001

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 5 oktober 1977 tot 10 juni 1981
 • voorzitter onderzoekscommissie declaratiegedrag Commissaris en gedeputeerden (Provinciale Staten van Zeeland), van 1990 tot 1991

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer onder meer bezig met verkeer en waterstaat, onderwijs, milieuhygiëne, landbouw en visserij en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1980 herkozen als senator, hoewel feitelijk Dolf Coppes eerste PPR-kandidaat was. De PPR werkte echter met twee lijsten en Statenleden brachten hun stem uit op Van Waterschoot.
 • Behoorde in 1981/1982 tot de Godebald-groep in de PPR, die voorstander was van samenwerking met de PvdA (en D66) in plaats van met PSP en CPN.

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was eveneens actief in de PPR, onder andere als lijsttrekker in Oostburg

verkiezingen
 • Werd in 1974 en 1980 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.