A.A.C. (Adri) Maaskant

foto A.A.C. (Adri) Maaskant
© Fotobureau Dijkstra

Deskundige op het gebied van de volkshuisvesting, die op dat terrein twaalf jaar woordvoerder van de PvdA-Eerste Kamerfractie was. Zoon van een hoofd van een Christelijke lagere school. Werkte zichzelf door zelfstudie op en was lange tijd directeur van een stichting die zich in Overijssel bezighield met het stedelijke en landschappelijke erfgoed. Publicist over en verdediger van monumenten en landschappen in Overijssel en oprichter van de Overijsselse Kastelenstichting.

PvdA
in de periode 1971-1983: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Adriaan Albert Cornelis (Adri)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Loon op Zand, 25 oktober 1920

overlijdensplaats en -datum
Markelo (gem. Hof van Twente), 25 februari 2006

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • directeur genootschap "Het Oversticht" te Zwolle (welstandstoezicht, monumentenzorg, landschapsverzorging, enz. voor geheel Overijssel), van 1950 tot 1985
  • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 6 juni 1962 tot 7 juni 1978
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 13 september 1983

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

  • voorzitter Technische Commissie, SHBO (Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek) te Arnhem, van 1969 tot 1981
  • diverse functies op het gebied van de natuurbescherming, recreatie en monumentenzorg op provinciaal niveau

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder volkshuisvesting en ruimtelijke ordening van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hield zich verder bezig met verkeer en waterstaat.

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Zette zich in voor restauratie van kastelen en havezathes in Overijssel en verzorgde in Overijssel lezingen (met lichtbeelden) over monumentenzorg

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was gemeenteraadslid in Zwolle

verkiezingen
  • Werd in 1971, 1977, 1980 en 1981 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.