W. (Wessel) Hartog

foto W. (Wessel) Hartog
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Zaanse communistische bestuurder en Eerste Kamerlid. Werd na de ambachtsschool timmerman en kwam in 1945 in de gemeenteraad van Koog aan de Zaan. In 1946 lid van Provinciale Staten van Noord-Holland waar hij opviel doordat hij veelvuldig interrumpeerde. Werd in 1973 tussentijds gedeputeerde in een college met PvdA, VVD en PPR. Als Eerste Kamerlid waren met name volkshuisvesting, binnenlands bestuur en verkeer de terreinen waar hij zich mee bezighield.

CPN
in de periode 1971-1977: lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Wessel (Wessel)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Wormer, 25 mei 1911

overlijdensplaats en -datum
Koog aan de Zaan (gem. Zaanstad), 30 december 1989

3.

Partij/stroming

partij(en)
CPN (Communistische Partij van Nederland), vanaf 1932

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 20 september 1977
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met onderwijs, volksgezondheid, jeugd en sport) van Noord-Holland, van 14 september 1973 tot 5 juni 1974
 • lid Europees Parlement, van 17 oktober 1974 tot 1 september 1976 (aangewezen door de Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid bestuur ABWB (Algemene Bond van Werkers in het Bouwbedrijf), vanaf 1945
 • lid hoofdbestuur EVC'58 (Eenheids Vakcentrale), van maart 1958 tot december 1959 (communistische vakbond van de groep-De Groot, ontstaan na conflict in EVC)

afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor zaken rakende Suriname (tot 1975) en de Nederlandse Antillen (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 24 september 1974 tot 20 september 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volkshuisvesting, binnenlandse zaken, Koninkrijkszaken en verkeer en waterstaat van de CPN-Eerste Kamerfractie
 • Voerde in 1975 het woord bij het debat over de onafhankelijkheid van Suriname

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn beide ouders stierven betrekkelijk jong
 • Zat tijdens de Bezetting ondergedoken in De Peel

verkiezingen
 • Was in 1959 nummer vijf op de kandidatenlijst van de CPN bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • In 1971 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.