Th.M. (Ted) Hazekamp

foto Th.M. (Ted) Hazekamp
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Uit de katholieke middenstandsorganisatie afkomstige KVP- en CDA-politicus. Na een korte periode in de Tweede Kamer werd hij staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Bracht wetten tot stand die consumenten beter moesten beschermen en versoepelde de winkelsluitingswet. Ging over naar het eerste kabinet-Van Agt en werd nadien voorzitter van een Produktschap. Weinig opvallende bewindsman.

KVP, CDA
in de periode 1971-1981: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Theodorus Maria (Ted)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 december 1926

overlijdensplaats en -datum
Nieuwkoop (Z.H.), 19 maart 1987

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • ambtelijk secretaris NRKM (Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond), van 1952 tot 1967
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 2 september 1958 tot 16 juni 1967
 • hoofdadministrateur afdeling Economische Zaken, secretarie gemeente 's-Gravenhage, van 16 juni 1967 tot oktober 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 oktober 1971 tot 7 december 1972
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder meer belast met het midden- en kleinbedrijf), van 11 mei 1973 tot 8 september 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 28 december 1977
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder meer belast met het midden- en kleinbedrijf en consumentenbescherming), van 28 december 1977 tot 11 september 1981
 • voorzitter Produktschap Vis- en Visprodukten, van 1981 tot 19 maart 1987 (twee dagen per week)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl belast met 1. de aangelegenheden betreffende het midden- en kleinbedrijf, daaronder begrepen de integratie van aangelegenheden in het totale regeringsbeleid; 2. aangelegenheden betreffende de detailhandel, het ambacht en de dienstverlening; 3. aangelegenheden betreffende het toerisme; 4. aangelegenheden betreffende het ijkwezen; 5. aangelegenheden betreffende het accountantswezen; 6. aangelegenheden betreffende de kamers van koophandel en fabrieken voor Nederland.
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt belast met 1. de aangelegenheden betreffende het midden- en kleinbedrijf, daaronder begrepen de integratie van aangelegenheden in het totale regeringsbeleid; 2. aangelegenheden betreffende de binnenlandse handel, het ambacht en de dienstverlening; 3. aangelegenheden betreffende het toerisme; 4. aangelegenheden betreffende het ijkwezen; 5. aangelegenheden betreffende het accountantswezen; 6. aangelegenheden betreffende de kamers van koophandel en fabrieken voor Nederland; 7. aangelegenheden betreffende de wetgeving op het terrein van de mededinging, m.u.v. dat van fusies; 8. de aangelegenheden betreffende de consumentenvoorlichting en - bescherming.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid raad van commissarissen diverse bedrijven (na 1981)
 • lid Bilderberggroep

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder midden- en kleinbedrijf van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met volkshuisvesting (huur en verhuur woonruimte) en ruimtelijke ordening.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Loodste in 1977 het wetsvoorstel Wet beperking cadeaustelsel 1976 door de Tweede Kamer. Hierdoor moet concurrentie door het aanbieden van branchevreemde goederen worden tegengegaan. De wet werd in 1977 door minister Lubbers in het Staatsblad gebracht. (13.358)
 • Bracht in 1978 een beleidsnotitie uit over een minimum aan distributieve voorzieningen in kleine plattelandskernen. De mogelijkheden voor de rijksoverheid om hierin te sturen, worden beperkt geacht en zijn alleen voorwaardenscheppend en ondersteunend. (15.397)
 • Bracht in 1979 samen met minister Van Aardenne de Nota 'Consument en Consumptie, een terreinverkenning' uit. Hierin worden de doelen van het consumentenbeleid uiteengezet. Dat beleid wordt gezien als onderdeel van het totale consumptiebeleid, dat gericht is op consumptieverdeling en -patronen. (15.716)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 1976 een nieuwe Winkelsluitingswet (Stb. 367) tot stand. Uitgangspunt daarvan is dat de ondernemer binnen de wet te bepalen grenzen zijn openingstijden kan vaststellen. Die grenzen zijn: een maximale openstelling per week van 52 uur, verplichte sluiting op zondag, geen openstelling op werkdagen vóór 05.00 uur en na 18.00 uur en op zaterdagen na 17.00 uur. De verplichte halvedagsluiting vervalt en er komt een mogelijkheid van één koopavond per week. (13.247)
 • Bracht in 1980 samen met minister De Ruiter een wet (Stb. 304) tot stand inzake het tegengaan van misleidende reclame. Burgers en organisaties krijgen de mogelijkheid om naar de rechter te stappen om misleidende reclame aan te kaarten. De adverteerder moet dan aantonen dat zijn boodschap niet onjuist is. De rechter kan een boete opleggen vanwege misleidende reclame. Het wetsvoorstel was in 1975 door hem en minister Van Agt ingediend. (13.611)
 • Bracht in 1981 samen met staatssecretaris Wallis de Vries de Kampeerwet (Stb. 372) tot stand. Deze wet verruimt de mogelijkheden tot kamperen. Alleen de exploitatie van een kampeerterrein is gebonden aan een vergunning. Er komen regels voor de aanwijzing van kampeerplaatsen, waarvoor de verantwoordelijkheid bij gemeenten komt te liggen. Kamperen op een erf wordt voor vrij voor ten hoogste drie tenten of één caravan. Regels uit de Wet hygiëne kampeerplaatsen worden in de nieuwe wet opgenomen. (14.426)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
NRC Handelsblad, 25 maart 1987

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.