H.P.H. (Harry) Waalkens

foto H.P.H. (Harry) Waalkensvergrootglas

Landbouwdeskundige van de VVD uit de Noordoostpolder, waar hij een groot landbouwbedrijf runde. Zoon van een Groningse burgemeester. Actief in diverse landbouworganisaties. Als woordvoerder ontwikkelingssamenwerking tevens de grote tegenspeler van Jan Pronk in de jaren 1973-1977. Met name kritisch over de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Cuba en over de steun aan bevrijdingsbewegingen in Afrika. Harde werker, wars van gewichtigdoenerij.

VVD
in de periode 1971-1985: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Harm Pieter Herman (Harry)

personalia

geboorteplaats en -datum
Wedde (Gr.), 31 maart 1922

overlijdensplaats en -datum
Zwolle, 17 januari 1985

levensbeschouwing
Hervormd: vrijzinnig

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties/beroepen

 • landbouwer akkerbouwbedrijf te Blijham (Gr.), van 1946 tot 1957
 • landbouwer akkerbouwbedrijf (48 ha.) te Tollebeek (N.O.P.), van 1957 tot 1971
 • lid gemeenteraad van Noordoostpolder, van 6 september 1966 tot 5 september 1978
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 augustus 1971 tot 17 januari 1985

partijpolitieke functies

 • fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Noordoostpolder, van 6 september 1966 tot 5 september 1978

nevenfuncties

 • lid Provinciale Diaconale Commissie, provincie Groningen
 • lid Grondkamer, provincie Groningen, van 1953 tot 1957
 • lid Zuiderzeecommissie, Raad van Waterstaat, van 1962 tot 1982
 • voorzitter Landbouwmaatschappij IJsselmeerpolders, van 1963 tot 1972
 • lid Landbouwcommissie Ontwikkelingssamenwerking, Landbouwschap
 • lid Nederlandse delegatie Internationale Jachtraad
 • vicevoorzitter commissie grondgebruik, Landbouwschap, van 1966 tot 1978
 • voorzitter commissie grondgebruik, Koninklijk Nederlands Landbouw Comité, van 1967 tot 1972
 • vicevoorzitter KNLC (Koninklijk Nederlands Landbouw Comité), van 1970 tot 1972
 • voorzitter bestuur Stichting Nationale Permanente Landbouwmanifestatie "Flevohof" te Biddinghuizen, omstreeks 1971 (nog in 1983)
 • voorzitter Raadgevend Comité voor landbouwstructuur-aangelegenheden in de E.E.G., COPA Comité des Organisations Professionnelles Agricoles), van 1971 tot 1973
 • lid Commissie van Toezicht Rijks Hogere Landbouwschool te Groningen, omstreeks november 1983

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 januari 1978 tot 30 september 1981
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1981 tot 1 december 1982
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1982 tot 17 januari 1985

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Openbare lagere school

voortgezet onderwijs
 • driejarige h.b.s. te Winschoten, tot juli 1939
 • Middelbare Rijkslandbouw-winterschool te Groningen, vanaf september 1939

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder landbouw, waterstaat en ontwikkelingssamenwerking van de VVD-Tweede Kamerfractie
 • Interpelleerde op 29 mei 1975 minister Westerterp over het afwijzend besluit ten aanzien van een buitendijks kanaal bij de Dollard
 • Interpelleerde op 29 januari 1976 minister Pronk over voortzetting van de ontwikkelingshulp aan Cuba
 • Interpelleerde op 21 december 1976 minister Westerterp over stagnatie bij de verhuur van zaaiklaar land in de Zuidelijke IJsselmeerpolders

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1973 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een amendement-Goudsmit stemde waardoor aan een verdachte moet worden meegedeeld dat hij tijdens de voorlopige hechtenis recht heeft om te zwijgen
 • Behoorde in 1974 tot de zes leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel over het opheffen van het stakingsverbod voor ambtenaren stemden
 • Behoorde in 1976 tot de zes leden van zijn fractie die tegen liberalisering van de Opiumwet stemden

wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte in 1973 met de ARP'er Schakel een omstreden reis naar de Portugese koloniën Angola en Mozambique om te zien hoeveel gebied de bevrijdingsbewegingen in handen hadden

uit de privésfeer
Zijn vader was burgemeester van Wedde (1935-1946) en van Vlagtwedde (1946-1962)

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Blijham (Gr.), tot 1957
 • Emmeloord, Pallasstraat 48, vanaf 1957
 • Tollebeek (N.O.P.), Zuidwesterringweg 34a, omstreeks 1971 tot 17 januari 1985

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 27 april 1984

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Grijpskerk, 8 mei 1946

echtgeno(o)t(e)/partner
T.E. Sijtsma Poll, Tine Elisabeth (Tineke)

vader
H. Waalkens, Hendrik

geboorteplaats en/of -datum
Blijham (gem. Wedde), 27 november 1897

moeder
H. Kuiper, Hillegien

geboorteplaats en/of -datum
Oude Pekela, 11 augustus 1901

beroep grootvader (vaderskant)
 • burgemeester van Wedde
 • lid Gedeputeerde Staten

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.