S. (Fia) van Veenendaal-van Meggelen

foto S. (Fia) van Veenendaal-van Meggelenvergrootglas

Kamerlid en staatssecretaris voor DS'70. Oud-AJC'ster uit een rood nest. Haar vader was gemeenteraadslid in Zeist. In 1965 kwam zijzelf voor de PvdA in de gemeenteraad van Eindhoven. Verliet in mei 1970 de PvdA en trad in juli bij het vervullen van een vacature direct toe tot de groep-Goedhart. Werd in 1971 de enige vrouw in het kabinet-Biesheuvel als staatssecretaris van CRM, daar waar volkshuisvesting haar voorkeur had. Wist tijdens haar korte staatssecretariaat enkele belangrijke wetten door het parlement te loodsen. Keerde daarna nog een periode terug naar de Tweede Kamer en koos in 1975 bij een intern conflict als enige de zijde van Drees jr.

groep-Goedhart (ex-PvdA) , DS'70
in de periode 1971-1977: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornaam (roepnaam)

Sophia (Fia)

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
S. van Meggelen

geboorteplaats en -datum
Strijp (thans gem. Eindhoven), 7 april 1918

overlijdensplaats en -datum
Eindhoven, 21 september 2005

niet-kerkelijke levensbeschouwing
humanistisch

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1936 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van 9 februari 1946 tot 8 januari 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), vanaf 14 februari 1970

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Goedhart, van 28 juli 1970 tot 28 april 1971

Hoofdfuncties/beroepen

 • kinderverzorgster, van 1936 tot 1939
 • lid hoofdbestuur/secretaris Vrouwenbond in het NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), van 1948 tot 1956
 • beroepskeuze-adviseur GAB (Gewestelijk Arbeidsbureau) te Eindhoven, van 1957 tot 1970 (in de rang van hoofdcommies)
 • lid gemeenteraad van Eindhoven, van 4 september 1962 tot februari 1971
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van juni 1963 tot 28 juli 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 juli 1970 tot 28 juli 1971
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met maatschappelijke dienstverlening, bijstand en buitengewone pensioenen), van 28 juli 1971 tot 21 juli 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 8 juni 1977

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijs, maatschappelijk werk, volksgezondheid en volkshuisvesting
 • Interpelleerde op 14 mei 1975 staatssecretaris Schaefer over de wijziging van de beschikking geldelijke steun onder eigen woningen

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Weigerde in 1971 de pensioenregelingen voor joodse oorlogsgetroffenen te verruimen, waarvoor zij door de oppositie sterk bekritiseerd werd. Had wel een belangrijk aandeel in de voorbereiding van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.
 • Verdedigde in 1972 samen met staatssecretaris Rietkerk de in 1970 verschenen Nota Bejaardenbeleid in het parlement. De nota bevatte een vijfjarenplan waarmee de grootste knelpunten moesten worden opgelost. Voorstellen zijn verbetering van de AOW, bouw van 12.000 bejaardenwoningen per jaar, uitbreiding van het aantal gezinshulpen en wijkverpleegkundigen, uitbreiding van het aantal dienstencentra en 10.000 extra verpleegbedden per jaar. Besloten werd volledige uitvoering aan de plannen te geven. (10.934 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1972 een wijziging (Stb. 344) van de Wet op de Bejaardenoorden tot stand, waardoor de aanmeldingsplicht wordt vervangen door een vestigingsbeleid. De bouw wordt gebonden aan een soort vergunning; de uitvoering hiervan komt te liggen bij de provincie. Er komt een Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden, die gevraagd en ongevraagd advies kan geven over uitvoering van de wet. Het wetsvoorstel was in 1970 ingediend door minister Klompé. (10.986 )
 • Bracht in 1972 de Wet op het Consumptief geldkrediet (Stb. 399) tot stand. In de nieuwe wet, die de Geldschieterswet vervangt, blijven de uitgangspunten van die wet gehandhaafd. Er wordt wel een concessiestelsel ingevoerd voor het houden van particuliere voorschotbanken. De concessieverlening wordt centraal geregeld, waarbij B&W worden gehoord. Er wordt een grensbedrag van f 10.000,- dat als krediet mag worden verstrekt, ingevoerd. Het wetsvoorstel was in 1968 ingediend door staatssecretaris Van de Poel. (9.952)

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot was metaalbewerker en technisch ambtenaar bij Philips
 • Haar vader was ambtenaar bij het ministerie van Volkshuisvesting en lid van de gemeenteraad van Zeist (1936-1940)

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, augustus 1977 (bedankte, omdat zij zich eerder als Kamerlid had uitgesproken voor verhoging van de kiesdrempel, en DS'70 slechts één zetel had)

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
F. Maas, "Meggelen, Sophia van", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.