Drs. L.J. (Lambert) Giebels

foto Drs. L.J. (Lambert) Giebels
© Fotobureau Dijkstra

Deskundige op het gebied van de ruimtelijke ordening in de PvdA-Tweede Kamerfractie tijdens de periode van het kabinet-Den Uyl. Was voor hij in de Kamer kwam onder meer inspecteur voor de ruimtelijke ordening en medewerker van de Rijks Planologische Dienst. Daarnaast Statenlid en voorzitter van het gewest Brabant-Oost van de PvdA. Schreef op latere leeftijd biografieën over Beel, Soekarno en Jezus. Ook schreef hij over de Greet Hofmans-affaire.

PvdA
in de periode 1973-1977: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Lambertus Johannes (Lambert)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
  • Mr.Drs. L.J. Giebels (na voltooiing rechtenstudie, na 1977)
  • Mr.Dr. L.J. Giebels (na promotie in 1995)

geboorteplaats en -datum
Geldrop, 26 augustus 1935

overlijdensplaats en -datum
Breda, 12 oktober 2011

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 8 juni 1977
  • docent recht van de ruimtelijke ordening, Technische Hogeschool te Eindhoven, van 1981 tot 1983
  • auteur

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

  • adviseur directie Internationale Technische Hulp, ministerie van Buitenlandse Zaken (planning en housingprojecten in Indonesië) (acht maanden in de jaren 1970, 1973 en 1974)
  • adviseur (als resident adviser) directie Degis (directoraat-generaal internationale samenwerking), ministerie van Buitenlandse Zaken (planning en housingprojecten in Indonesië) (in 1979 en 1980)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met ruimtelijke ordening en binnenlandse zaken (gemeentelijke herindeling, bestuurlijke indeling)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Probeerde via de rechter openbaarmaking van het rapport van de Commissie van Drie (commissie-Beel) over de Greet Hofmansaffaire (1956) te bereiken. Zijn verzoek werd tot in hoogste instantie (afdeling bestuursrechtspraak Raad van State) afgewezen.

uit de privésfeer
Ten gevolge van een hersenziekte werd zijn spraakvermogen enigszins aangetast

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Lambert Lambertsz (pseudoniem als schrijver)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.