C. (Cees) Laban

foto C. (Cees) Laban
bron: Fotobureau Stokvis

Deskundige op het gebied van ambtenarenzaken en het lager onderwijs in de PvdA-Tweede Kamerfractie. Groeide op in de Rotterdamse wijk Spangen en bleef als Kamerlid dicht bij de kiezers staan. Was voor bewindslieden van onderwijs wel eens lastig door de vele vragen die hij stelde, maar werd vanwege zijn kennis van zaken door hen toch gewaardeerd. Trachtte tevergeefs het voor onderwijzend personeel mogelijk te maken om lid van de gemeenteraad te worden. Had enige tijd zitting in het Europees Parlement.

PvdA
in de periode 1967-1977: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Cornelis (Cees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 7 september 1925

overlijdensplaats en -datum
Sorrento (Italië), 5 september 1977

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1956

4.

Hoofdfuncties/beroepen

  • ambtenaar afdeling onderwijs en jeugdzaken (laatste rang: eerste hoofdcommies), gemeente Rotterdam, van 1946 tot november 1967 (onder meer belast met voorbereiding en planning van bouw van scholen en wijkcentra)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 december 1967 tot 5 september 1977
  • lid Europees Parlement, van 3 juli 1973 tot 5 september 1977 (aangewezen door de Staten-Generaal)

5.

Partijpolitieke functies (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/6)

  • lid bestuur Stichting Algemeen Internaat voor Schipperskinderen te Rotterdam
  • lid bestuur Stichting Dienstverleningscentrum voor Bejaarden Delfshaven

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 september 1971 tot 5 september 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
  • Diende in 1969 samen met zijn fractiegenoot Huub Franssen een initiatiefwetsvoorstel in om het raadslidmaatschap open te stellen voor onderwijzend personeel van gemeentelijke scholen. Het voorstel werd in 1970 door de Tweede Kamer verworpen. (10.257)
  • Pleitte in 1969 voor het wegnemen van belemmeringen voor werknemers in loondienst om tijdens werktijd deel te nemen aan werkzaamheden van de gemeenteraad. Dit leidde in 1980 tot een wettelijke regeling.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Overleed tijdens een door de socialistische fractie in het Europees Parlement georganiseerde studiereis naar het Middellandse Zeegebied

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.