W.J. (Wybrand) Schuitemaker

foto W.J. (Wybrand) Schuitemakervergrootglas

Sociaaldemocratisch Tweede Kamerlid, dat in 1970 met Goedhart uit de PvdA-fractie stapte. Was geruime tijd ambtenaar op Landbouw en nadien woordvoerder natuur en landbouw van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Na een onderbreking van drie jaar keerde hij begin 1970 terug in de PvdA-fractie. Hij verzette zich echter tegen de koers van zijn partij en behoorde tot de oprichters van DS'70, voor welke partij hij ruim een jaar Kamerlid was, totdat hij zich vanwege zijn gezondheid terugtrok. Gold als baanbreker op het gebied van faunabeheer.

PvdA, groep-Goedhart (ex-PvdA), DS'70
in de periode 1965-1972: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Wijbrandus Jakobus (Wybrand)

personalia

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 7 april 1918

overlijdensplaats en -datum
Hoog Soeren (gem. Apeldoorn), 13 juni 1993

levensbeschouwing
Hervormd: vrijzinnig

partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot 14 mei 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), vanaf mei 1970

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Goedhart, van 14 mei 1970 tot 28 april 1971

hoofdfuncties en beroepen

 • redacteur-verslaggever "Utrechtsch Dagblad", van 1936 tot 1940
 • redacteur tijdschrift "De Kwekerij", van 1945 tot 1950
 • hoofd hoofdafdeling Wild- en Vogelschade en Jacht, ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 1950 tot 1961
 • adviseur particuliere sector, van 1961 tot 1963
 • lid gemeenteraad van Apeldoorn, van 4 september 1962 tot juni 1965
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 juni 1965 tot 22 februari 1967
 • adviseur particuliere sector, van 1967 tot februari 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 februari 1970 tot 1 september 1972

partijpolitieke functies

 • lid bestuur PvdA afdeling Dedemsvaart
 • lid bestuur PvdA gewest Overijssel, van 1946 tot 1950
 • lid bestuur PvdA afdeling 's-Gravenhage, vanaf 1950
 • lid bestuur PvdA afdeling Apeldoorn

nevenfuncties

 • lid Jachtraad
 • lid enige commissies op natuurgebied

afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 1971 tot 1 september 1972

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b.

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als lid van de PvdA-Tweede Kamerfractie vooral bezig met landbouw en visserij en natuurbehoud
 • Hield zich als lid van de DS'70-Tweede Kamerfractie vooral bezig met landbouw en visserij, binnenlandse zaken en milieuhygiëne

opvallend stemgedrag
 • In 1970 stemden hij en Goedhart als enigen van hun fractie tegen een (verworpen) motie-Den Uyl waarin afkeuring werd uitgesproken over het militaire optreden van de VS in Cambodja en de regering werd gevraag het organiseren van een conferentie over Indo-China te bevorderen
 • Behoorde in 1970 met Van der Stoel, Dankert en Goedhart tot de minderheid van zijn fractie die tegen een (verworpen) motie-Van der Spek stemde over terugtrekking van Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen uit Cambodja en stopzetting van de bombardementen op Noord-Vietnam

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was hoofdcommissaris van politie te Utrecht

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Apeldoorn, Wildernislaan 7, omstreeks 1965 en nog in 1972
 • Apeldoorn, Hoog Soeren 72, omstreeks november 1990

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Heteren, 21 juni 1943

echtgeno(o)t(e)/partner
Th. van den Hof

kinderen
3 zoons en 2 dochters

vader
D. Schuitemaker, Dirk

geboorteplaats en/of -datum
Arnhem, 22 mei 1884

moeder
A.J. Tenckink, Antje Johanna

geboorteplaats en/of -datum
Huizen (N.H.) (omstreeks 1888)

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.