J.F. Zijlker

foto J.F. Zijlker
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Typische negentiende-eeuwse vertegenwoordiger van de liberale Groningse herenboeren. Was zelf eigenaar van een groot boerenbedrijf in Nieuw-Beerta. Ontwikkelde zich door zelfstudie. vóór 1848 al actief in bewegingen die aandrongen op democratisering van het bestuur. Kwam in de Kamer op voor de belangen van Oost-Groningen en was tamelijk actief. Bewoog zich aanvankelijk wat onwennig en wat schuchter in Haagse kringen, maar kreeg allengs meer zelfvertrouwen en gezag. Vooral bekend geworden door zijn dagboek dat in 1948 werd gepubliceerd. Werd na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon.

Thorbeckiaan
in de periode 1849-1868: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Freerks

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nieuw-Beerta (gem. Beerta, Gr.), 28 april 1805

overlijdensplaats en -datum
Winschoten, 2 maart 1868

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 6 juli 1847 tot februari 1849 (voor de landelijke stand, district Zuidbroek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Winschoten)
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 24 september 1850 tot januari 1851 (voor het kiesdistrict Winschoten)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Appingedam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Appingedam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Appingedam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vicepresident Genootschap ter bevordering van de nijverheid te Onderdendam, afdeling Beerta, vanaf 1845

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in de Kamer regelmatig het woord over uiteenlopende onderwerpen (landbouw, handel, waterstaat, onderwijs, defensie, koloniën) en over zaken betreffende Groningen
 • Stemde in 1860 vóór de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Vóór 1840 was hij actief in adresbewegingen in Groningen die aandrongen op afschaffing van de Ridderschap en van de heerlijke rechten en die pleitte voor democratische hervormingen, zoals directe verkiezingen
 • Werd in januari 1868 wel herkozen, maar kon niet meer worden beëdigd in verband met zijn gezondheidstoestand

uit de privésfeer
 • Zijn zoon Aeilko was in 1890 oprichter van de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij in Nederlands-Indië, een voorloper van Shell
 • Zijn vader was landbouwer te Nieuw-Beerta

verkiezingen
 • In 1848 was hij kandidaat in het district Winschoten en, na het bedanken van B. Wichers, bij naverkiezingen in Appingedam. In beide districten werd hij na herstemming gekozen. In Winschoten versloeg hij R. de Sitter en in Appingedam P.W. Wiertsema. Hij nam zitting voor Winschoten, waarna R. Westerhoff bij een nieuwe verkiezing in het district Appingedam werd gekozen.
 • Werd vanaf 1850 steeds met grote meerderheid in de eerste stemmingsronde gekozen

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.