J.H.F. (Jan) van Zadelhoff

foto J.H.F. (Jan) van Zadelhoff
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed" / IISG

Antimilitaristisch en radikaal Tweede Kamerlid voor de SDAP. Kwam uit een middenstandsgezin en behoorde tot de oprichters van de socialistische beweging in Dordrecht. Was onderwijzer, bestuurder van de Bond van Nederlandse Onderwijzers en mederedacteur van een socialistisch blad in zijn woonplaats. In de Kamer belangbehartiger van de onderwijzers. Hield zich verder bezig met defensie-vraagstukken. Verklaarde in 1928 - in strijd met de partijlijn - dat bij een oorlog niet op de socialisten hoefde te worden gerekend. Stond bekend als 'een goede kerel', die zich snel het lot van anderen aantrok. Zette zich tevens in voor natuurbescherming.

SDAP
in de periode 1918-1937: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Hendrikus Franciscus (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 1 februari 1868

overlijdensplaats en -datum
Dordrecht, 22 mei 1946

begraafplaats en -datum
Driehuis, crematorium Westerveld, 24 mei 1946

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDB (Sociaal-Democratische Bond)
 • Socialistenbond, van 1894 tot 1900
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), vanaf 1900

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • vicevoorzitter BNO (Bond van Nederlandse Onderwijzers), van mei 1903 tot 1927
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 4 juli 1916 tot 15 oktober 1937 (1916-1919 voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 8 juni 1937

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • voorzitter Bond van Nederlandse Onderwijzers, afdeling Dordrecht
 • lid hoofdbestuur BNO (Bond van Nederlandse Onderwijzers), van mei 1902 tot mei 1903

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was militair- en onderwijsspecialist van de SDAP-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met dierenbescherming.
 • Interpelleerde in 1922 minister Heemskerk over de behandeling van de dienstweigeraars en in het bijzonder van Herman Groenendaal

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Richtte in Dordrecht de stoker- en machinistenbond "Sta Pal" op
 • Antimilitarist, die in 1928 uitsprak dat bij een oorlog niet op de sociaaldemocraten hoefde te worden gerekend. Werd vanwege deze uitspraak in de fractie berispt.
 • Keerde zich in februari 1946 tegen de naam Partij van de Arbeid en stelde voor de nieuwe partij Democratisch-Socialistische Partij van de Arbeid te noemen.

uit de privésfeer
 • Zijn vader stichtte al in 1874 in Dordrecht een arbeidersvereniging en was actief in de Bond van Algemeen Stem- en Kiesrecht

verkiezingen
 • Eindigde in 1905 in het district Dordrecht als derde achter A.S. Talma (arp) en S.M.H. van Gijn (lu)
 • Eindigde in 1909 in het district Dordrecht als derde achter A. Kuyper (arp) en P.J. de Kanter (lu)
 • Eindigde in 1913 in het district Dordrecht als derde achter H.C. Hogerzeil (arp) en M.M. Schim van der Loeff (lu).

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.