C. van der Zaal

foto C. van der Zaal

Christelijk-gereformeerde dominee in de ARP-Tweede Kamerfractie voor en na de Tweede Wereldoorlog. Zoon van middenstander uit de Bollenstreek. Was werkzaam als geestelijk verzorger van tewerkgestelden in Overijssel en later predikant in Ulrum en Harlingen. Zette zich in de Kamer vooral in voor de belangen van de vissers en was voorzitter van de Kamercommissie voor de visserij. Als bestuurder van de NCRV ook omroep-woordvoerder van zijn fractie. Had veel nevenfuncties op het gebied van de geestelijke volksgezondheid.

ARP
in de periode 1933-1959: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sassenheim, 11 april 1893

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenmoer (N.Br.), 7 mei 1976

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 mei 1933 tot 3 juli 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 oktober 1956 tot 20 maart 1959
 • wethouder (o.a. van sociale zaken) van Harlingen, van 13 januari 1960 tot 11 juni 1960 (ontslag vanwege vertrek uit Harlingen)
 • predikant Christelijk-Gereformeerde Kerk te 's-Gravenmoer, van 19 juni 1960 tot 7 mei 1976

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd politiek doorgangskamp te Schoorl, van 30 juni 1941 tot 21 augustus 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, van 22 augustus 1941 tot 15 november 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren (N.Br.), van 16 november 1941 tot 11 mei 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint Michielsgestel, van 11 mei 1942 tot 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/11)

 • voorzitter Provinciale Raad voor Gezinsverzorging
 • lid (later ondervoorzitter) Generale Commissie ex art. 3 Zuiderzeesteunwet, omstreeks 1956

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor de Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 november 1956 tot 19 maart 1959

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Christelijk-Gereformeerde Jongelingen-Vereeniging "Samuel"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Kwam in de Tweede Kamer vooral op voor de belangen van de vissers. Hield zich daarnaast bezig met onderwijs, omroepzaken, sociale zaken, verkeer en waterstaat (luchtvaart) en defensiepersoneel.
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Deltawet

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd bij de vervroegde verkiezingen van 1959 vanwege zijn leeftijd niet meer gekandideerd. Hij had overigens eerder zelf al te kennen gegeven in 1960 zich niet meer herkiesbaar te zullen stellen.

uit de privésfeer
 • Was na zijn vrijlating in 1943 actief in het verzet
 • Zijn grootmoeder van moederszijde woonde in de kolonie te Veenhuizen. Zij werd ongehuwd moeder.
 • Een zwager van zijn echtgenote (A. Warnaar) was burgemeester van Hazerswoude (1934-1947) en Waddinxveen (1947-1958)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.