Jhr. C.H.A. van der Wijck

foto Jhr. C.H.A. van der Wijck
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië en liberaal senator. Werd opgeleid voor de Indische bestuursdienst en doorliep in Indië een ambtelijke en bestuurlijke loopbaan. In 1888 lid en een jaar later vicepresident van de Raad voor Nederlands-Indië. Kreeg na twee jaar, na 28 jaar Indische dienst, ontslag. Keerde in 1893 echter terug in Nederlands-Indië als landvoogd. In de zes jaar dat hij 'onderkoning' was, vond op Lombok een bloedige strijd plaats, waarbij na aanvankelijke verliezen het Nederlandse gezag werd veiliggesteld. Stelde Van Heutsz aan als gouverneur van Atjeh, die daar eerder een expeditieleger had geleid. Na terugkeer uit Indië korte tijd senator.

liberaal
in de periode 1889-1904: lid Eerste Kamer, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, vicepresident Raad van Nederlands-Indië

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Carel Herman Aart

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amboina (Ned.-Indië), 29 maart 1840

overlijdensplaats en -datum
Baarn, 8 juli 1914

3.

Partij/stroming

stroming(en)
(oud-)liberaal

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/15)

 • ambteloos, van 4 april 1891 tot 17 oktober 1893
 • Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, van 17 oktober 1893 tot 3 oktober 1899 (benoemd bij K.B. van 15 juli 1893)
 • ambteloos, vanaf 3 oktober 1899
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 april 1904 tot 23 juli 1904 (voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter Mijnraad, van 1 juni 1902 tot 1 juni 1908
 • voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, van 1903 tot 1913

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Preanger Wedloop-sociëteit
 • erelid Soerabajasche vereeniging van suikerfabrikanten

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer uitsluitend over Indische zaken

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Besloot in 1894 tot de expeditie in Lombok om een strijd te beslechten tussen de Balinese heersers en de inlandse bevolking

uit de privésfeer
Zijn vader was lid van de Raad van Nederlandsch-Indië

verkiezingen
 • Was in 1904 bij de Eerste Kamerverkiezingen na de Kamerontbinding geen kandidaat meer

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.