Dr. F. (Floor) Wibaut

foto Dr. F. (Floor) Wibautvergrootglas

Amsterdamse oogarts, zoon van de 'grote' Amsterdamse wethouder F.M. Wibaut. Tussen 1945 en 1958 met onderbrekingen vier periodes Eerste Kamerlid. Was in de oorlog actief in het artsenverzet en vervulde later functies op het gebied van de volksgezondheid. In de Eerste Kamer was dat eveneens het terrein waarmee hij zich vooral bezighield.

SDAP, PvdA
in de periode 1945-1958: lid Eerste Kamer

voornaam (roepnaam)

Florentinus (Floor)

personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 31 mei 1887

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 7 mei 1974

levensbeschouwing
geen godsdienst

niet-kerkelijke levensbeschouwing
humanistisch

partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

hoofdfuncties en beroepen

 • assistent oogheelkunde te Leiden, van 1911 tot 1913
 • oogarts te Amsterdam, vanaf 1913
 • assistent in de polikliniek van Prof. Zeeman, van 1916 tot 1918
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 23 juli 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 mei 1947 tot 27 juli 1948
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 december 1949 tot 9 februari 1950
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 4 april 1951 tot 3 juli 1956
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 31 juli 1956 tot 16 mei 1958

partijpolitieke functies

 • lid commissie gezondheidszorg WBS (Wiardi Beckman Stichting)
 • fractiesecretaris PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1947 tot juli 1948

nevenfuncties

 • lid bestuur Comité voor arbeiders-ontwikkeling
 • lid Nationale Advies Commissie (adviescollege voor de samenstelling van de Voorlopige Staten-Generaal), van 20 juli 1945 tot 16 november 1945
 • secretaris-penningmeester KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde), van 1945 tot 1954
 • enige functies op sociaal terrein

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Hogere Burgerschool te Middelburg

academische studie
 • geneeskunde en oogheelkunde, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, tot 1911 (artsexamen)

promotie
 • geneeskunde, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, 26 februari 1932

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volksgezondheid van de PvdA-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1955 tot de minderheid van zijn fractie die tegen de ontwerp-Crematiewet stemde

wetenswaardigheden

algemeen
 • Verving van december 1949 tot februari 1950 tijdelijk de zieke Van Walsum als Eerste Kamerlid in verband met de stemming over de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië
 • Nam in 1958 vanwege persoonelijke redenen ontslag als Eerste Kamerlid

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote was een kleindochter van J.N. Bastert, Tweede Kamerlid en minister
 • Tijdens de oorlog actief in het artsenverzet

verkiezingen
 • Was in 1946, 1948, 1951 en 1955 kandidaat in en werd gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland
 • Werd in 1956 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Wenen
 • Amsterdam, vanaf oktober 1913
 • Amsterdam, Courbetstraat 71v
 • Amsterdam, P.C. Hooftstraat 146, van maart 1930 en nog in 1949
 • Amsterdam, Keizersgracht 327, omstreeks 1950 en nog in 1952
 • Amsterdam, Courbetstraat 7 IV, van 1952 tot 1959
 • Zeist, Arnhemse Bovenweg 12, vanaf mei 1959

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 7 juli 1949 (t.g.v. 100 jaar (K)NMG)

publicaties/bronnen

publicaties
"Biologisch-statistische Refraktionsuntersuchungen" (dissertatie, 1932)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Bussum, 15 mei 1913 (echtgenote overleden 25 mei 1960)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Zeist, 8 juni 1965

echtgeno(o)t(e)/partner
M.S.F. Bastert, Maria Sophia Frederika

2e echtgeno(o)t(e)/partner
M.F. de Fries, Martha Frieda

kinderen
2 zoons en 2 dochters

vader
Dr. F.M. Wibaut, Florentinus Marinus

geboorteplaats en/of -datum
Vlissingen, 23 juni 1859

moeder
M.B. van Berlekom, Mathilde Berendina

geboorteplaats en/of -datum
Middelburg, 14 maart 1862

beroep grootvader (vaderskant)
 • kolenhandelaar
 • reder

beroep grootvader (moederskant)
arts te Middelburg

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.