Ch.J.I.M. (Charles) Welter

foto Ch.J.I.M. (Charles) Welter
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Hoffelijke 'grand seigneur', die tot op hoge leeftijd actief bleef als Tweede Kamerlid. Werd in 1925 na een loopbaan bij het Indische Gouvernement minister van Koloniën in het kortstondige eerste kabinet-Colijn. Leidde daarna onder andere een bezuinigingscommissie en werd in 1937 wederom minister. Wees vóór 1940 een dominionstatus van Nederlands-Indië af en trad in Londen af na een conflict met Gerbrandy. Sympatiseerde in de oorlog met het bewind van Pétain in Frankrijk en gold daarom in Londen als defaitist. Keerde zich na de oorlog tegen de Indië-politiek van de KVP en richtte een eigen partij op, de Katholiek Nationale Partij. Onder invloed van het Mandement van 1954 in 1956 teruggekeerd in de 'moederpartij'. Als KVP-Kamerlid tamelijk onafhankelijk, met name ten aanzien van de Nieuw-Guineapolitiek.

RKSP, KVP, lijst-Welter, KNP, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1925-1963: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, minister, vicepresident Raad van Nederlands-Indië

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Charles Joseph Ignace Marie (Charles)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 april 1880

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 28 maart 1972

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 22 december 1945 tot 1947
 • lijst-Welter (Tweede Kamerverkiezingen 1948)
 • KNP (Katholieke Nationale Partij), van 11 december 1948 tot 4 november 1955
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf mei 1956

3.

Hoofdfuncties/beroepen (12/28)

 • minister van Koloniën, van 1 oktober 1925 tot 7 maart 1926 (benoemd bij K.B. van 26 september 1925)
 • voorzitter Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië, van 1 november 1933 tot 24 juni 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 28 juni 1937
 • minister van Koloniën, van 24 juni 1937 tot 25 juli 1939
 • ambteloos, van 25 juli 1939 tot 10 augustus 1939
 • minister van Koloniën, van 10 augustus 1939 tot 17 november 1941
 • minister van Financiën ad interim, van 3 september 1940 tot 27 juli 1941
 • Nederlandse vertegenwoordiger in de Eastern Group Supply Council, van februari 1942 tot augustus 1943
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 24 juli 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1948 tot 5 juni 1963
 • fractievoorzitter lijst-Welter (vanaf december 1948 KNP), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1948 tot mei 1956 (tot 1952 eenmansfractie)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 4 juli 1950 tot 1 juli 1958

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • lid bestuur Stichting Rijksbehoud, vanaf 8 juni 1950
 • lid Nederlandse delegatie naar de Tweede Conferentie van parlementsleden uit de NAVO-landen, van 19 november 1956 tot 23 november 1956

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • lid vaste commissie voor de Betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als KVP-Tweede Kamerlid vooral bezig met financiën (pensioenwetgeving, belastingwetgeving), buitenlandse zaken en Nieuw-Guinea. Sprak voorts in 1956 bij de behandeling van de defensiebegroting en in 1957 bij een wijziging van de Huurwet.

opvallend stemgedrag (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Wees in 1938 de petitie-Soetardjo af, waarin om een Dominion-status voor Nederlands-Indië werd gevraagd

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/9)
 • Was in april 1948 met acht anderen medeondertekenaar van een door Gerbrandy bij de Tweede Kamer ingediend adres, waarin werd gevraagd de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht te geven vervolging in te stellen tegen alle ministers sinds november 1945 die vanwege het Indonesische beleid de Grondwet en andere wetten zouden hebben geschonden. Het verzoek werd afgewezen.
 • Besloot 29 oktober 1955, na het Bisschoppelijk Mandement, in 1956 terug te keren in de KVP
 • Was de laatste twee jaar van zijn lidmaatschap het oudste lid in jaren en zat enkele keren de Kamervergadering voor

uit de privésfeer
 • Hij had in Delft in 1901 de hoogste cijfers van zijn jaargroep
 • Een zoon van hem werd onthoofd in Japanse gevangenschap
 • Was van december 1955 tot en met april 1956 vanwege ziekte afwezig

anekdotes en citaten
 • Zei in februari 1939 in de Tweede Kamer over de Indonesische wens tot het bijeenroepen van een rijksconferentie over geleidelijke zelfstandigheid van Nederlands-Indië: "Mijn tijd is niet die van groote hervormingen en mijn plaats is niet onder de groote hervormers. Ik zie mijn taak als die van den bewaker van het kostbare erfgoed (...) als de man, die consolideert, wat door vroegere hervormers verkregen is en daarbij de voorwaarden schept voor lateren staatkundigen uitbouw."

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A.W. Abspoel, "Van Binnen- en Buitenhof" (1956), 65
 • F.J.M. Otten, "Welter, Charles Joseph Ignace Marie (1880-1972)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 648
 • L. de Jong, "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945", deel I, 620
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.