Mr. W.J. van Welderen baron Rengers

foto Mr. W.J. van Welderen baron Rengers
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Bescheiden en gematigd Fries liberaal Kamerlid uit een Gronings adellijk geslacht. Burgemeester van Leeuwarden, die na zijn ontslag uit die functie in 1884 Tweede Kamerlid werd. Trok zich in 1885 terug als kandidaat toen naast hem andere liberalen kandidaat werden gesteld. Keerde een jaar later echter terug. Behoorde tot de liberalen die een verzoenend standpunt innamen over de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. In 1888 verslagen door een antirevolutionair. Nadien Eerste Kamerlid. Vooral bekend geworden als parlementair geschiedschrijver ("Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland").

liberaal
in de periode 1886-1913: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Wilco Julius

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 14 november 1835

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 21 februari 1916

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

partij(en)
Liberale Unie, van 1885 tot 1905

4.

Hoofdfuncties/beroepen (9/12)

 • wethouder van Leeuwarden, van 3 oktober 1867 tot 1 september 1877
 • burgemeester van Leeuwarden, van 1 september 1877 tot 1 oktober 1883 (ontslag vanwege toenemende gezichtszwakte)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 4 juli 1883 tot 29 maart 1888 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1884 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1885 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 23 juli 1904 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 17 september 1913 (voor Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid (later ondervoorzitter) Raad van Commissarissen Hollandsche IJzeren-Spoorweg Maatschappij, omstreeks 1901 (nog in 1908)
 • commissaris Maatschappij van Weldadigheid, omstreeks 1901

afgeleide functies, presidia etc. (2/11)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van juli 1911 tot september 1911
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1912 tot maart 1913

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid van verdienste Friesche Maatschappij van Landbouw

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Interpelleerde op 5 juli 1906 minister Staal over de buitengewone desertie onder de manschappen van het garnizoen te Venlo
 • Leidde in februari 1913 als oudste lid de Eerste Kamervergadering, vanwege ziekte voor voorzitter Schimmelpenninck van der Oye

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1884 als liberaal Kamerkandidaat vervangen, omdat hij tegen zich te gematigd zou hebben opgesteld bij de onderwijskwestie. Door de liberale kiesvereniging Dokkum werden in 1884 twee nieuwe kandidaten gekozen: E.J. Attema en E.B. Kielstra, die hem en W.A. Bergsma bij de kandidaatstelling versloegen.

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was getrouwd met een dochter van B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten. Een andere zoon van hem was burgemeester van Menaldumadeel.
 • Zijn vader was grietman van Lemsterland en lid van Provinciale Staten van Friesland

verkiezingen (3/9)
 • Werd in 1890 bij de periodieke verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Friesland met 28 van de 44 stemmen herkozen
 • Versloeg in 1899 bij de periodieke verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Friesland met 44 tegen 19 stemmen L.W. de Vries (a.r.)
 • Versloeg in 1904 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Friesland met 30 tegen 20 stemmen J. Woltjer (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.