Mr. W.J. van Welderen baron Rengers

foto Mr. W.J. van Welderen baron Rengers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Bescheiden en gematigd Fries liberaal Kamerlid uit een Gronings adellijk geslacht. Burgemeester van Leeuwarden, die na zijn ontslag uit die functie in 1884 Tweede Kamerlid werd. Trok zich in 1885 terug als kandidaat toen naast hem andere liberalen kandidaat werden gesteld. Keerde een jaar later echter terug. Behoorde tot de liberalen die een verzoenend standpunt innamen over de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. In 1888 verslagen door een antirevolutionair. Nadien Eerste Kamerlid. Vooral bekend geworden als parlementair geschiedschrijver ("Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland").

liberaal
in de periode 1886-1913: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


  1. Personalia
  2. Partij/stroming
  3. Hoofdfuncties/beroepen
  4. Partijpolitieke functies
  5. Nevenfuncties
  6. Opleiding
  7. Activiteiten
  8. Wetenswaardigheden
  9. Uitgebreide versie

1.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden.

De Stichting PDC beheert dit biografisch archief zonder publieke middelen. Die situatie is niet langer houdbaar. Zonder externe financiering zullen Parlement.com, het biografisch archief en Europa-Nu.nl verdwijnen. Zie deze column voor meer achtergrondinformatie.

Om die reden zijn alle biografieën nu in beperkte vorm weergegeven. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.