A.E.J. (Agnes) de Vries-Bruins

foto A.E.J. (Agnes) de Vries-Bruins
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"

SDAP-Tweede Kamerlid en volksgezondheidsdeskundige. Dochter van liberale Friese dominee, zuster van 'rode' dominee J.A. Bruins. Eerste meisje op HBS in Leeuwarden. Was lerares plant- en dierkunde en later zenuwarts. In jaren twintig en dertig in Tweede Kamer de woordvoerder volksgezondheid. Antimilitariste en feministe. Hoewel haar deskundigheid werd erkend niet zo populair bij haar collega's. Werd in 1945 gekozen tot tweede voorzitter van de Kamer, maar bezette nooit de voorzittersstoel.

SDAP, PvdA
in de periode 1922-1946: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Angenita Engelina Johanna (Agnes)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • A.E.J. Bruins, van 19 april 1874 tot 6 december 1906
 • A.E.J. de Vries-Bruins, vanaf 6 december 1906

geboorteplaats en -datum
Aartswoud (gem. Hoogwoud, N.H.), 19 april 1874

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 30 september 1957

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1905 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 9 mei 1933
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 5 juli 1927 tot 1 september 1941
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 6 september 1927 tot 5 september 1939
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1934 tot 4 juni 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid adviescommissie voorontwerp van wet beperkende bepalingen inzake arbeid van gehuwde vrouwen (Hoge Raad van Arbeid), vanaf december 1937
 • lid Levensmiddelendistributieraad, vanaf december 1939

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp nadere voorschriften t.a.v. de uitoefening der geneeskunst (Medische Tuchtwet) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1925 tot juni 1928
 • lid Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 september 1945 tot 4 juni 1946

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid vrouwelijke studentenvereniging "Magna Pete", vanaf 1899 (was één van de mede-oprichtsters)
 • erelid Vereniging ter herdenking van de oprichting van de vereniging voor vrouwenkiesrecht

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Interpelleerde in 1929 minister Verschuur over de verspreiding en de behandeling van de pokken
 • Interpelleerde in 1932 minister Terpstra over de opheffing van de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Werd na het aftreden van Drees in september 1933 niet als wethouder van 's-Gravenhage gekozen; op de katholiek L.J.M. Feber werden 24 stemmen uitgebracht, terwijl zij er 16 kreeg.
 • Behoorde in 1936 tot de minderheid van de beginselprogrammacommissie die wilde vasthouden aan nationale ontwapening
 • Werd in november 1945 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

uit de privésfeer (3/4)
 • Trad toe tot de SDAP na de Spoorwegstaking in 1903
 • Haar vader was wethouder in Groningen en Gedeputeerde van Groningen
 • Eén van haar broers was de 'rode' dominee J.A. Bruins, die in 1902 met andere predikanten het christen-socialistische weekblad "De Blijde Wereld" oprichtten

verkiezingen
 • Stelde zich in 1946 niet meer herkiesbaar in verband met haar leeftijd

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.