Mr.Dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk

foto Mr.Dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

VVD-senator en provinciebestuurder. Zoon van een gedeputeerde van Overijssel en telg van een oud Overijssels adelsgeslacht. Werd na griffier van de Tweede Kamer te zijn geweest in 1931 Commissaris van de Koningin in Drenthe. Voerde tijdens de bezetting passief bezet door vaak afwezig te zijn. Toen hij te lang onvindbaar was, werd hij ontslagen. Na zijn pensionering in 1951 Eerste Kamerlid voor de VVD. Hield zich in de Senaat met uiteenlopende zaken bezig, maar was in het bijzonder deskundig op het gebied van verkeer en waterstaat. Prettige causeur, die zijn redevoeringen lardeerde met geestige beelden en anekdotes. Zijn broer was eveneens Commissaris van de Koningin.

VVD
in de periode 1920-1963: lid Eerste Kamer, Commissaris van de Koning(in), Griffier Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Reint Hendrik

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 8 november 1885

overlijdensplaats en -datum
Zwolle, 13 juni 1964

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", tot 14 maart 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 14 maart 1946 tot 24 januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 24 januari 1948

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar (respectievelijk adjunct-commies, commies en vanaf 1916 hoofdcommies), Provinciale Griffie te Haarlem, van 1911 tot 1918
 • commies-griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1918 tot 2 juli 1920
 • griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 juli 1920 tot 1 november 1931
 • Commissaris van de Koningin in Drenthe, van 1 november 1931 tot 22 mei 1943 (benoemd bij K.B. van 18 oktober 1931; ontslagen door de Duitsers)
 • Commissaris van de Koningin in Drenthe, van 6 mei 1945 tot 16 juli 1951
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1951 tot 5 juni 1963

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/23)

 • lid Raad van Commissarissen V.A.M. (Vuil Afvoer Maatschappij) te Wijster, omstreeks 1962
 • lid Raad van Commissarissen ontginningsmaatschappij "De drie provinciën", omstreeks 1962

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter commissie van voorbereiding voor de begroting van Verkeer en Waterstaat 1958 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1961 tot mei 1962

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Drents Genootschap

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer onder meer bezig met justitie, binnenlandse zaken, verkeer en waterstaat, volkshuisvesting, sociale zaken, maatschappelijk werk en defensie
 • Was in 1953 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Zondagswet
 • Interpelleerde op 4 juni 1958 minister Samkalden over uit Indonesië afkomstige personen, die als verstekelingen hadden gepoogd toegang te krijgen tot Nederland, en die waren teruggezonden

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1947 actief in het Comité-Oud waarin voormalig vrijzinnig-democraten oprichting van een nieuwe liberale voorbereidden
 • Zette zich als Commissaris der Koningin in voor stroomlijning van het waterschapsbestel in de provincies, onder andere door fusies van de vele kleine waterschappen. Bevorderde - samen met onder anderen burgemeester Gaarlandt van Emmen - de industrievestiging in zijn provincie. Maakte zich verder sterk voor verbetering van de infrastructuur en bevordering van het toerisme.
 • Leidde in 1950 de fusie van drie Drentse ontginningsmaatschappijen

uit de privésfeer
 • Hielp tijdens de bezetting bij de huisvesting van geallieerde piloten en verleende ook enkele keren onderdak aan gestrande parachutisten
 • Zijn vader was lid van Gedeputeerde staten van Overijssel
 • Zijn grootvader van vaderskant was lid van Provinciale Staten van Overijssel

anekdotes en citaten
 • Hij bepleitte - maar niet namens zijn fractie - voor meisjesstudenten de verplichting om enige tijd in een gezin te werken als huishoudelijke hulp.

verkiezingen
 • Werd in 1951, 1952, 1956 en 1960 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • K.H. Lambers, "Bij het afscheid van Mr.Dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk als Commissaris der Koningin in Drenthe", in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 69 (1952), 7
 • K. Kuiken, "Verstandige eenvoud. De familie De Vos van Steenwijk (1850-2000), in: Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie, 61 (2007), 171
 • Wie is dat? 1948, 1956
 • "Mr.dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk. Humor en vasthoudendheid", Algemeen Handelsblad, 15 juni 1964

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.