Mr. J.A.G. baron de Vos van Steenwijk

foto Mr. J.A.G. baron de Vos van Steenwijkvergrootglas

Behoudende Drents/Overijsselse landeigenaar en telg van een familie van bestuurders, die zes jaar Eerste Kamervoorzitter was. Was aanvankelijk burgemeester van de gemeenten Stad- en Ambt-Vollenhove. In 1846 koos de ridderschap hem tot Statenlid en in 1853 kozen de Staten van Overijssel hem tot Eerste Kamerlid. Vanaf 1855 was hij twaalf jaar burgemeester van Zwolle. In 1880 verruilde hij het Kamervoorzitterschap voor de functie van Commissaris des Konings in Utrecht, maar hij nam na twee jaar ontslag omdat hij niet in Utrecht wilde gaan wonen.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1853-1882: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer

voornamen

Jan Arend Godert

personalia

geboorteplaats en -datum
De Wijk (Dr.), 25 september 1818

overlijdensplaats en -datum
Brummen, 17 oktober 1905

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd

partij/stroming

stroming(en)
gematigd conservatief

hoofdfuncties en beroepen

 • landeigenaar
 • burgemeester en gemeentesecretaris van Stad-Vollenhove, van 1 december 1845 tot 1 januari 1856
 • burgemeester en gemeentesecretaris van Ambt-Vollenhove, van 1 december 1845 tot 1 januari 1856
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 7 juni 1846 tot 9 september 1850 (1846-1850 voor de Ridderschap, 1850-1853 voor het kiesdistrict Kampen, 23 februari 1853 voor het kiesdistrict Steenwijk)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 april 1853 tot 1 mei 1880 (voor Overijssel)
 • burgemeester van Zwolle, van 1 januari 1856 tot 1 augustus 1867 (eervol ontslag op eigen verzoek 10 juli 1867)
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1874 tot 24 april 1880 (benoemd bij K.B. van 14 september 1874)
 • Commissaris des Konings in Utrecht, van 1 mei 1880 tot 1 januari 1882 (benoemd bij K.B. van 22 maart 1880; ontslag bij K.B. van 28 november 1881)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium te Assen

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen), Hogeschool te Utrecht, tot 18 maart 1842

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak als Eerste Kamerlid enkele keren over onderwerpen op het gebied van binnenlands bestuur, onderwijs, financiën en spoorwegen
 • Behoorde in 1855 tot de zeven leden die vóór (verworpen) wetsvoorstellen over officierspensioenen stemden. Een meerderheid keerde zich tegen het verlenen van volledig pensioen aan buitenlandse officieren die niet in Nederlands woonden.
 • Behoorde in 1860 tot de 17 leden die vóór de (verworpen) ontwerp-wet over aanleg en exploitatie van de Noorder- en Zuiderspoorwegen stemden
 • Behoorde in 1861 tot de 13 leden die tegen de ontwerp-Wet op de Raad van State stemden
 • Stemde in 1868 tegen het (verworpen) voorstel van 5 liberale leden om een adres aan de Koning te zenden over een mogelijk derde Kamerontbinding
 • Stemde in 1869 vóór het voorstel tot afschaffing van het dagbladzegel
 • Stemde in 1870 tegen het voorstel tot afschaffing van de doodstraf

wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad af als Commissaris des Konings omdat hij, vanwege financiële redenen, niet wenste in te gaan op het verzoek van de regering om te verhuizen naar het "Paushuis" (de officiële ambtswoning)

uit de privésfeer
Leefde de laatste jaren als ambteloos burger op zijn landgoed Voorstonden

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Zwolle
 • Utrecht, vanaf 1880

ridderorden
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 januari 1877

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 1073

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Zwolle, 26 mei 1843 (echtgenote overleden 16 juli 1849)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Zwolle, 16 maart 1853

echtgeno(o)t(e)/partner
W.L. barones van Aerssen Beyeren van Voshol, Wilhelmina Louisa

2e echtgeno(o)t(e)/partner
A.M.F. barones van Aerssen Beyeren van Voshol, Agatha Maria Françoise

kinderen
 • 2 zoons en 2 dochters (uit eerste huwelijk)
 • 2 zoons en 1 dochter (uit tweede huwelijk)

vader
C. baron de Vos van Steenwijk, Carel

geboorteplaats en/of -datum
Vollenhove, 11 maart 1759

moeder
Jkvr. S.C. Huygens, Sophia Cornelia

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 11 maart 1785

beroep grootvader (vaderskant)
 • landdrost van Vollenhove en Kuinre
 • gecommiteerde ter Staten-Generaal

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.