Dr. J.C.H.H. (Netty) de Vink

foto Dr. J.C.H.H. (Netty) de Vink
bron: KDC Nijmegen

KVP-Tweede Kamerlid. Deftige Utrechtse juriste uit een welgestelde katholieke familie, die in de crisistijd als werkloze volkenrechtspecialiste in de internationale vrouwenbeweging terecht kwam. In 1945 de enige vrouwelijke katholieke parlementariër in het Nood-parlement. Behalve met internationale juridische zaken hield zij zich ook bezig met maatschappelijk werk. Steunde met een kleine minderheid uit de KVP-fractie in 1955 de motie-Tendeloo over de arbeid van de gehuwde vrouw. Degelijke beschouwelijke afgevaardigde die nooit uit de band sprong.

RKSP, KVP
in de periode 1945-1967: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jeannette Cornelia Hendrika Hubertina (Netty)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 2 september 1909

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 8 augustus 1995

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 4 juni 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1947 tot 27 juli 1948
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 28 april 1949 tot 6 september 1949
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 5 juli 1951 tot 1 januari 1954
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 juni 1953 tot 22 februari 1967

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid Nederlandse delegatie naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties, 1962
 • lid Nationale Raad van Advies voor Hulpverlening aan minder-ontwikkelde landen, vanaf 26 januari 1964

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Maatschappelijk Werk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 november 1956 tot 21 september 1965

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volkenrechtelijke vraagstukken, internationaal recht, ontwikkelingssamenwerking en met maatschappelijk werk
 • Voerde in september 1959 naast fractievoorzitter Romme het woord bij de algemene beschouwingen. Zij sprak toen over het belang van geestelijke verheffing in een tijd van toenemende materiële welvaart.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde na de herindeling per 1 januari 1954 niet terug in de raad van de nieuwgevormde gemeente Utrecht
 • Behoorde in 1965 tot de zes leden in de KVP-fractie die tegen tijdelijke afwijking van de structurele begrotingsnorm stemde, zoals vastgelegd in het ontwerp-regeereakkoord van het kabinet-Cals

uit de privésfeer
 • Was voor zij in de Kamer kwam plaatselijk en landelijk actief op sociaal-charitatief gebied
 • Haar oom, H.W. de Vink, was lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.