Mr. J.A. Veraart

foto Mr. J.A. Veraart
bron: Persoonlijkheden

Voorman van de linkervleugel van de RKSP (Verbond Sint Michaël) en als vertegenwoordiger daarvan vier jaar Tweede Kamerlid. Delftse hoogleraar handelsrecht en publicist. Groot voorstander van bedrijfsorganisatie waarbij werkgevers en werknemers samenwerken. Verliet de RKSP in 1932 en leidde de Katholieke Democratische Partij, die echter geen succes werd. Keerde daarna terug in de RKSP. Was tamelijk overtuigd van zijn eigen gelijk en daarbij zeer strijdbaar. Begiftigd met een scherpe pen.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1925-1929: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johannes Antonius

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 26 januari 1886

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 15 januari 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 1929
 • KDB (Katholiek-Democratische Bond), van 1929 tot 1933 (oprichter)
 • KDP (Katholiek-Democratische Partij), van 1933 tot 1939 (na fusie)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), vanaf 1939

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • hoogleraar handelsrecht, staatshuishoudkunde, arbeids- en fabriekswetgeving en mijnrecht, Technische Hogeschool te Delft, van 1 juli 1919 tot 15 januari 1955 (benoemd bij K.B. van 31 december 1918)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1925 tot 17 september 1929
 • rector magnificus Technische Hogeschool te Delft, van september 1939 tot mei 1940
 • economisch adviseur ministeries van Justitie en Algemene Oorlogsvoering te Londen, van 1940 tot september 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/15)

 • voorzitter Nederlandse Vereniging van hoogleraren-lectoren, vanaf 1947
 • kroonlid SER (Sociaal-Economische Raad), van 1950 tot 1955

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk IX (Waterstaat) 1929 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid R.K. Studentenvereniging "Sanctus Virgilius" te Delft

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over onderwijs en arbeid. Hield zich verder bezig met financiën, waterstaat en posterijen.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in Delft opvolger van Aalberse als hoogleraar
 • Werd begin september 1944 door Gerbrandy op staande voet ontslagen, vanwege een door hem geschreven artikel ('Het constitutioneel vraagstuk') in 'Vrij Nederland', waarin hij kritiek uitte op bij de Nederlandse regering levende ideeën voor een beperktere rol van het parlement. Was toen zonder verdere middelen van bestaan en aangewezen op steun van het Nederlandse consulaat.

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was gehuwd met een kleindochter van J.Ch.L. van der Lande, Eerste Kamerlid
 • Overleed ten gevolge van een auto-ongeluk nabij Eindhoven. Nadat zijn auto was geslipt, werd hij uit de auto geslingerd. Hij keerde na bezoek aan het ziekenhuis per trein terug naar Wassenaar, waar hij aan inwendige bloedingen overleed.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.