Jhr.Mr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen

foto Jhr.Mr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen
bron: Rijksarchief Leeuwarden

Friese edelman die voor en na 1848 Tweede Kamerlid was. Grietman van Haskerland en in 1842 door de Staten tot Tweede Kamerlid gekozen. Vanwege persoonlijke omstandigheden woonde hij slechts weinig vergaderingen bij. Hij nam daarom ontslag: in 1843 als Kamerlid en in 1844 als grietman. Nadien was hij drie jaar gedeputeerde. In 1855 als conservatief Tweede Kamerlid voor het district Sneek, maar ook ditmaal kwam daaraan al tamelijk spoedig een einde.

regeringsgezinden ten tijde van Willem II, conservatief
in de periode 1842-1858: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Pieter Benjamin Johan

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Staat ook wel vermeld als "Vegilin van Claerbergen"

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 22 juni 1808

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 27 mei 1879

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (onder Willem II)
 • conservatief (na 1848)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1842 tot 1 juni 1843 (voor Friesland)
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor Friesland)
 • lid Gedeputeerde Staten van Friesland, van 13 februari 1850 tot 12 september 1853
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 februari 1856 tot 20 september 1858 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 13 juli 1859 tot 27 mei 1879 (voor het kiesdistrict Sneek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • president Haskerveense Polder
 • lid Comité voor den Noord-Hollandsch-Frieschen Spoorwegen, vanaf 27 november 1862

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Stemde vóór alle voorstellen tot Grondwetsherziening
 • Sprak in de periode 1856-1858 bij de behandeling van het wetsvoorstel splitsing van de gemeente Opsterland en de ontwerp-Lager-onderwijswet

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam in 1843 ontslag als Kamerlid, omdat particuliere zaken (ziekte van zijn vader) hem verhinderde de zittingen bij te wonen

uit de privésfeer (3/4)
 • Een van zijn zoons uit zijn eerste huwelijk was burgemeester van Haskerland, een andere zoon was burgemeester van Hemelumer Oldeferd, en daarna van Westzaan en Wormerveer
 • Een zoon van hem was gehuwd met een zus van J. Sickenga, Eerste Kamerlid
 • Een dochter van hem was gehuwd met een broer van jhr. P.J. van Beyma, Eerste Kamerlid en secretaris-generaal

verkiezingen
 • Werd in 1848 in het district Sneek na herstemming verslagen door P.J. Costerus
 • Versloeg in 1855 bij tussentijdse verkiezingen M. Kingma (lib.) na herstemming
 • Was in 1858 geen Tweede Kamerkandidaat meer

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.