F.Th.H. Uijen

foto F.Th.H. Uijen

Voormalige metaalbewerker en vakbondsbestuurder die vier jaar een bescheiden katholiek Tweede Kamerlid was. Sprak in de Kamer enkele keren over vraagstukken op het gebied van de arbeid. Werd nog tijdens zijn Kamerlidmaatschap benoemd tot burgemeester van Waalre en bleef dat twaalf jaar.

RKSP
in de periode 1929-1933: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Franciscus Theodorus Hubertus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 14 april 1878

overlijdensplaats en -datum
Boekel (N.Br.), 17 januari 1956

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 3 juli 1923 tot 1 september 1941
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1929 tot 9 mei 1933
  • burgemeester van Waalre, van 1 juni 1931 tot 8 mei 1943 (benoemd bij K.B. van 11 mei 1931; ontslag op eigen verzoek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/13)

  • lid bestuur Raad van Arbeid te Eindhoven
  • lid diverse plaatselijke commissies te Eindhoven

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak slechts zelden in de Tweede Kamer; uitsluitend over arbeidsaangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn echtgenote was in 1877 in Emmerich (Dld.) geboren
  • Zijn vader was smid

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.