Mr. J.A.N. Travaglino

foto Mr. J.A.N. Travaglino
bron: Onze Afgevaardigden

Amsterdamse advocaat uit een Haarlemse koopmansfamilie, die zeventien jaar het katholieke district Druten vertegenwoordigde. Behoorde tot de rechtervleugel van de katholieken, die zich keerde tegen kiesrechtuitbreiding, leerplicht en afschaffing van de plaatsvervanging bij het leger. In de Kamer sprak hij vooral over onderwijs en justitie.

Bahlmanniaan ('Centrum') , Rooms-Katholieken
in de periode 1888-1905: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jacobus Antonius Nicolaas

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 19 september 1831

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 23 mei 1905

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatieve vleugel)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te Amsterdam, van 1855 tot 1894
 • kantonrechter-plaatsvervanger, vierde kanton van Amsterdam, van 16 november 1862 tot 1 juni 1885
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Druten)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 23 mei 1905 (voor het kiesdistrict Druten)

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1901 tot april 1901
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1902 tot november 1902

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Behoorde in 1896 tot de katholieke anti-Takkianen die tegen de ontwerp-Kieswet van Van Houten stemden
 • Behoorde in 1899 tot de vier RK-leden die vóór een (verworpen) motie-Kuyper stemden waarin afkeuring werd uitgesproken over onvoldoende inspanningen om de Boerenrepublieken tegenwoordig te laten zijn op de Haagse Vredesconferentie

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Ondertekende voor de verkiezingen van 1891 met 13 andere conservatief-katholieke Tweede Kamerleden een manifest waarin onder meer stelling werd genomen tegen het verbond met de antirevolutionairen en werd gepleit voor lagere defensielasten. Verder werd aangedrongen op herstel van het gezantschap bij de paus.
 • Onderhandelde in juli 1901 met Schaepman en Michiels van Verduynen namens de katholieke Kamerclub over het programma van het kabinet-Kuyper
 • Werd in maart 1903 door de R.K.-Kamerclub als opvolger van Schaepman tot voorzitter gekozen, maar bedankte daarvoor vanwege zijn leeftijd

uit de privésfeer
Zijn vader was wethouder van Haarlem

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in 1894 A. Kolfschoten (rk, takkiaan)
 • Versloeg in 1897 jhr. J.D. Six (c.h.)
 • Werd in 1901 gekozen bij enkelvoudige kandidaatstelling

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.