Dr. Th.L.M. (Theo) Thurlings

foto Dr. Th.L.M. (Theo) Thurlingsvergrootglas

Uit Limburg afkomstige Wageningse hoogleraar die tien jaar Eerste Kamervoorzitter was. Voor hij voorzitter werd financieel woordvoerder van de KVP-Eerste Kamerfractie. Werd enkele malen genoemd als ministerskandidaat. Was tevens enige jaren voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de KVP. Leidde in 1980 de Verenigde Vergadering in Amsterdam, waarin koningin Beatrix werd ingehuldigd. Gewaardeerde, kalme Kamervoorzitter, die echter niet erg op de voorgrond trad.

KVP, CDA
in de periode 1956-1983: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Theodorus Lambertus Mathis (Theo)

personalia

geboorteplaats en -datum
Tegelen, 24 december 1916

overlijdensplaats en -datum
Wageningen, 10 september 1997

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker Stichting voor Beleggingsadviezen, van 1941 tot 1943
 • wetenschappelijk ambtenaar, NEI (Nederlands Economisch Instituut) te Rotterdam, van 1944 tot 1945
 • lector staathuishoudkunde, NEH (Nederlandse Economische Hogeschool) te Rotterdam, van 1946 tot 1 november 1949
 • hoogleraar staatshuishoudkunde, Landbouwhogeschool te Wageningen, van 1 november 1949 tot 1 september 1982
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 13 september 1983
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten Generaal, van 18 september 1973 tot 13 september 1983 (benoemd bij K.B. van 7 september 1973)

partijpolitieke functies

 • voorzitter commissie loonpolitiek, Centrum voor Staatkundige Vorming, 1952
 • voorzitter Centrum voor Staatkundige Vorming (wetenschappelijk bureau KVP), van november 1956 tot 1963

nevenfuncties

 • docent en examinator, NIVA (Nederlands Instituut voor Accountants) te Amsterdam
 • voorzitter Commissie Vestigingsregelingen (SER), van 1950 tot 1958
 • kroonlid SER (Sociaal-Economische Raad), van maart 1955 tot 1 mei 1958
 • voorzitter Raad van Toezicht Coöperatieve Boerenleenbank "De Veluwezoom"
 • voorzitter Ontwikkelingsorgaan voor Noord-Limburg, van 1959 tot 1968
 • lid Kamer voor Mededingingszaken (College van Beroep voor het bedrijfsleven), van 1959 tot 1971
 • voorzitter Centraal Brouwer Kantoor te Amsterdam, van 1962 tot 1983
 • lid en ondervoorzitter Centrale Commissie voor de Statistiek, van 1964 tot 1971
 • lid bestuur Brouwerij-, Industrie- en Werkgeversbelangen, vanaf 1964
 • buitengewoon lid College van Beroep voor bedrijfsleven, vanaf 1965
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Zaadunie" B.V. te Enkhuizen, van 1965 tot 1988

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor de begroting van Economische Zaken 1963 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van december 1962 tot januari 1963
 • voorzitter vaste commissie voor Economische aangelegenheden (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van november 1965 tot december 1967
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 13 oktober 1967 tot 12 december 1967
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 december 1967 tot 18 september 1973
 • eerste ondervoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 mei 1971 tot 18 september 1973
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 mei 1971 tot 18 september 1973
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1973 tot 13 september 1983
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1973 tot 13 september 1983

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-b, R.K. "Sint Thomas College" te Venlo, tot 14 september 1935

academische studie
 • economie, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 26 oktober 1936 tot 31 oktober 1941

promotie
 • economische wetenschappen, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, 13 december 1945 (cum laude)

activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel-woordvoerder van de KVP-Eerste Kamerfractie. Hield zich verder bezig met landbouw, mijnbouw, hoger onderwijs en wetenschappen.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1961 tot de minderheid van zijn fractie die vóór de ontwerp-Beginselenwet kinderbescherming stemde
 • Behoorde in 1961 tot de tien leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel fiscale voorzieningen van de gehuwde werkende vrouw stemden; elf andere leden stemden vóór
 • In 1965 stemden hij en Gooden als enigen van hun fractie tegen het wetsvoorstel Mijnwet Continentaal Plat
 • Behoorde in 1974 tot de meerderheid van de KVP-fractie die tegen het wetsvoorstel Wet selectieve investeringsregeling stemde
 • Behoorde in 1975 tot de minderheid van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel huurprijsontwikkeling woonruimte stemde
 • Behoorde in 1977 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) voorstel-De Geer van Oudegein stemde om de behandeling van de grondwetsherziening uit te stellen
 • Stemde in 1981 als enige van zijn fractie tegen de eerste lezing van het Grondwetsvoorstel over het verlenen van het recht op parlementaire enquête aan een Kamerminderheid
 • Stemde bij de Grondwetsherziening van 1980/1982 bij beide lezingen tegen het voorstel om kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan niet-Nederlandse ingezetenen
 • Behoorde in december 1981 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een wetsvoorstel over verlenging van de beperkte loonmaatregel stemde

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Een broer van hem, dr. J.M.G. Thurlings, was hoogleraar sociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
 • Zjn echtgenote was een Hongaarse
 • Zijn vader was ambtenaar der PTT

verkiezingen
 • Werd in 1956, 1963, 1969 en 1971 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg
 • Werd in 1974, 1980 en 1981 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Rotterdam, tot oktober 1949
 • Wageningen, Nassauweg 15, van oktober 1949 tot september 1964
 • Wageningen, Generaal Foulkesweg 92, van september 1964 tot 10 september 1997

ridderorden
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1961
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1968
 • Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, 13 september 1983

overige onderscheidingen en prijzen
Inhuldigingsmedaille, 30 april 1980

hobby's
tekenen en schilderen

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De Maashandel van Venlo en Roermond in de 16e eeuw (1473-1572)" (dissertatie, 1945)
 • "Bedrijvig Nederland" (met J.H. Lubbers, 1958)
 • "Kamer van Koophandel en fabrieken voor Noord-Limburg" (1958)
 • "Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg" (1958)
 • "De nieuwe waardering van de aardse werkelijkheid; de visie der economisten" (1961)
 • "Begroting en belasting, een studie over overheidsfinancien" (1974)
 • "Turgot en zijn tijdgenoten" (1978)
 • "Overheid en bedrijfsleven na 1945" (1980)
 • artikelen in het Landbouwkundig Tijdschrift

literatuur/documentatie
Wie is dat? 1956

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
M. Muskovics, Mariska (Maria)

kinderen
5 zonen en 2 dochters

vader
G.H. Thurlings, Gerard Hubert

geboorteplaats en/of -datum
Tegelen, 29 mei 1883

moeder
M.G. Noten, Maria Geertruda

geboorteplaats en/of -datum
Tegelen, 14 oktober 1883

broers en zusters
1 zus en 2 broers

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.