Jhr.Mr. J.H.F.K. van Swinderen

foto Jhr.Mr. J.H.F.K. van Swinderenvergrootglas

Welgestelde Fries, die voor het district Dokkum Tweede Kamerlid was en later door Friesland naar de Eerste Kamer werd afgevaardigd. Zoon van een Eerste Kamerlid. Als burgemeester van Gaasterland zette hij zich sterk in voor de welvaart van zijn gemeente en deed hij veel aan liefdadigheid. Zodoende was hij zeer populair. Als Kamerlid overigens niet zo opvallend.

liberaal
in de periode 1878-1902: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

voornamen

Jan Hendrik Frans Karel

personalia

geboorteplaats en -datum
Balk (grietenij Gaasterland, Frl.), 5 september 1837

overlijdensplaats en -datum
Balk (gem. Gaasterland, Frl.), 15 mei 1902

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd

partij/stroming

stroming(en)
liberaal

hoofdfuncties/beroepen

 • landeigenaar
 • burgemeester van Gaasterland, van 1 augustus 1863 tot 15 mei 1902
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 4 juli 1865 tot september 1879 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 oktober 1878 tot 1 augustus 1879 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1879 tot 11 oktober 1884 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 17 augustus 1887 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 15 mei 1902 (voor Friesland)

nevenfuncties

 • dijkgraaf waterschap "De Wiel", vanaf 30 april 1864
 • voorzitter waterschap "Groote Noordwolder polder", omstreeks 1879 (nog in 1901)
 • lid c.q. dijksgedeputeerde waterschap "Zeven Grietenijen en Stad Sloten", omstreeks 1879 (nog in 1899)
 • lid Algemene Synodale commissie van de Nederlandsch Hervormde kerk, omstreeks 1890
 • voorzitter Vereeniging van burgemeesters en gemeentesecretarissen in Friesland

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1889 tot december 1889
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van december 1890 tot april 1891
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van december 1892 tot augustus 1893
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van april 1896 tot 2 september 1896
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van april 1897 tot september 1897
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1898 tot december 1898

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden, van 19 september 1856 tot 13 juni 1861

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer bij de artikelsgewijze behandeling van enkele (meest) kleinere wetsvoorstellen
 • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over waterstaat, financiën en binnenlandse zaken

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was burgemeester van Gaasterland
 • Zijn oom Wicher was eveneens burgemeester van Gaasterland en later van Wonseradeel

verkiezingen
 • Versloeg in 1878 A.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (a.r.)
 • Werd in 1879 tot Eerste Kamerlid gekozen bij lot, nadat bij de derde stemming hij en D.D. Breuning 23 stemmen hadden gekregen

woonplaats(en)/adres(sen)
Balk, Huize Rijs

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 8 december 1887

bezit van heerlijkheden
 • heer van Lunenburg, van 14 juni 1860 tot 1887

publicaties/bronnen

publicaties
"Over den oorsprong en de geschiedenis van de Floreenen in Friesland" (dissertatie, 1861)

literatuur/documentatie
 • S. Rodenhuis en G. Kingma, "Adeldom verplicht. De geschiedenis van de familie Van Swinderen in Gaasterland" (2010)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel X, 1007

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Utrecht, 19 april 1866

echtgeno(o)t(e)/partner
F.Ch.H. barones Taets van Amerongen, Frederika Christina Henriëtte

kinderen
3 zoons en 3 dochters

vader
Jhr. G.R.G. van Swinderen, Gerard Regnier Gerlacius

geboorteplaats en/of -datum
Groningen, 26 juni 1804

moeder
C.J. barones Rengers, Constantia Johanna

geboorteplaats en/of -datum
Leeuwarden, 19 maart 1795

stiefmoeder
Jkvr. G.J. van Iddekinge, Gabrielle Johanna

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.