Jhr.Mr. J.H.F.K. van Swinderen

foto Jhr.Mr. J.H.F.K. van Swinderen
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Welgestelde Fries, die voor het district Dokkum Tweede Kamerlid was en later door Friesland naar de Eerste Kamer werd afgevaardigd. Zoon van een Eerste Kamerlid. Als burgemeester van Gaasterland zette hij zich sterk in voor de welvaart van zijn gemeente en deed hij veel aan liefdadigheid. Zodoende was hij zeer populair. Als Kamerlid overigens niet zo opvallend.

liberaal
in de periode 1878-1902: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Hendrik Frans Karel

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Balk (grietenij Gaasterland, Frl.), 5 september 1837

overlijdensplaats en -datum
Balk (gem. Gaasterland, Frl.), 15 mei 1902

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • landeigenaar
 • burgemeester van Gaasterland, van 1 augustus 1863 tot 15 mei 1902
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 4 juli 1865 tot september 1879 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 oktober 1878 tot 1 augustus 1879 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1879 tot 11 oktober 1884 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 17 augustus 1887 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 15 mei 1902 (voor Friesland)

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid Algemene Synodale commissie van de Nederlandsch Hervormde kerk, omstreeks 1890
 • voorzitter Vereeniging van burgemeesters en gemeentesecretarissen in Friesland

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van april 1897 tot september 1897
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1898 tot december 1898

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer bij de artikelsgewijze behandeling van enkele (meest) kleinere wetsvoorstellen
 • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over waterstaat, financiën en binnenlandse zaken

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was burgemeester van Gaasterland
 • Zijn oom Wicher was eveneens burgemeester van Gaasterland en later van Wonseradeel

verkiezingen
 • Versloeg in 1878 A.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (a.r.)
 • Werd in 1879 tot Eerste Kamerlid gekozen bij lot, nadat bij de derde stemming hij en D.D. Breuning 23 stemmen hadden gekregen

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.