Jhr.Mr. F.W. van Styrum

foto Jhr.Mr. F.W. van Styrum
bron: Onze Afgevaardigden

Oud-liberaal edelman, advocaat en raadslid te Haarlem met vele maatschappelijke functies, met name in zijn woonplaats. Lid van de Tweede Kamer dat alleen sprak als hij iets te zeggen had en dan deed hij het kort. Medeoprichter van de Bond van Vrije Liberalen. Man met grote werkkracht. Geacht inwoner van zijn stad, die bekendstond als een rechtschapen en minzame magistraat.

oud- of vrije liberalen
in de periode 1900-1909: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Floris Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 8 juli 1855

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 23 november 1929

3.

Partij/stroming

stroming(en)
oud-liberaal

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen, vanaf 23 juni 1906

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Haarlem, van 1 mei 1885 tot 23 november 1929
 • lid gemeenteraad van Haarlem, van 20 februari 1889 tot 7 september 1915
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 mei 1900 tot 21 september 1909 (voor het kiesdistrict Haarlem)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/9)

 • lid Raad van Commissarissen Maatschappij tot Exploitatie van Staalwaterbronnen
 • deken Orde van Advocaten in het arrondissement Haarlem, tot 23 november 1929

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Maatschappij tot bevordering van toonkunst te Haarlem

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitiële onderwerpen, waterstaat, onderwijs en volkshuisvesting

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • In 1886 brandde zijn woning in de Ripperdastraat geheel af
 • Overleed een uur na zijn echtgenote en werd gelijktijdig met haar begraven

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1901 W.A.J. van der Kamp (rk) na herstemming
 • Versloeg in 1905 jhr. F.K. van Lennep (chu) na herstemming
 • Werd in 1909 verslagen door jhr. F.K. van Lennep (chu)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.