N. (Nico) Stufkens

foto N. (Nico) Stufkens
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Lid van de Eerste en Tweede Kamer voor de PvdA. Orthodox protestant, Barthiaan, die al voor de oorlog overtuigd socialist en lid van de SDAP was. Verzetsstrijder. Had grote invloed onder protestants-christelijke intellectuelen. Jarenlang werkzaam in vormingswerk en bij de opleiding van studenten. Als Kamerlid hield hij zich behalve met jeugdbeleid ook bezig met overzeese gebiedsdelen.

SDAP, PvdA
in de periode 1947-1959: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Nicolaas (Nico)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gorinchem, 20 augustus 1890

overlijdensplaats en -datum
Acquoy (gem. Beesd, Gld.), 26 december 1964

begraafplaats en -datum
Bilthoven, 31 december 1964

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) (sinds de jaren '20)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • studiesecretaris NCSV (Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging), van 1919 tot 1 augustus 1930
 • docent CICSA (Centraal Instituut voor Christelijke Sociale Arbeid), van 1932 tot 1948
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 10 september 1947
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 september 1947 tot 20 maart 1959

5.

Partijpolitieke functies (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid commissie voor de perszuivering, omstreeks 1946
 • lid redactie "De Heerbaan" (blad van de Nederlandse Zendingsraad), vanaf januari 1948

afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1952 tot november 1956

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met overzeese gebiedsdelen (Indonesië), maatschappelijk werk, omroep en jeugdvorming
 • Was in 1953 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Zondagswet

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/5)
 • Vanaf 1940 deelnemer aan de Lunterse kring, een groep intellectuele Barthianen, waaruit mede het initiatief voor het illegale blad "Vrij Nederland" voortkwam. Was later ook direct bij dat blad betrokken.
 • Was vanaf 1942 betrokken bij de inlichtingenorganisatie "Zwitserse weg", die berichten via Genève en Lissabon naar Londen doorstuurde ten behoeve van de Nederlandse regering
 • Zijn vader was koopman

anekdotes en citaten
 • Dr. W. Banning, medeoprichter van de PvdA, noemde hem een 'volksopvoeder in de kring der intellectuelen'

verkiezingen
 • Werd in 1946 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.