Dr. Th.J. Stieltjes

foto Dr. Th.J. Stieltjes
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Militair, waterstaatkundig ingenieur en liberaal Kamerlid. Was als officier ontslagen omdat hij de eed wel op de grondwet, maar niet op de koning wilde afleggen. In Tweede Kamer de deskundige woordvoerder over vestingen en andere defensiezaken. Had een groot aandeel in het rapport over de mislukte mobilisatie van 1870. Vrijdenker en onafhankelijk intellectueel. IJverig publicist. Met De Roo van Alderwerelt in de oppositie tegen diverse ministers van Oorlog. Stond bekend om de grote snelheid waarmee hij sprak.

liberaal
in de periode 1866-1878: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Thomas Johannes

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Th.J. Stieltjes, tot 18 februari 1874
 • Dr. Th.J. Stieltjes, vanaf 18 februari 1874 (nadat aan hem door de Hogeschool te Leiden een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
Leuven, 19 mei 1819

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 23 juni 1878

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • technisch adviseur aan het ministerie van Koloniën, van juni 1860 tot 1 augustus 1863 (oneervol ontslagen)
 • ambteloos, van 1 augustus 1863 tot 22 november 1866
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1869 tot 23 juni 1878 (voor het kiesdistrict Amsterdam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Raad van Commissarissen Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, omstreeks 1871
 • adviseur van onder andere de Maatschappij van Grondcrediet, de provincie Groningen (1868) en van de Rotterdamse handelsvereniging (sedert 1872)

afgeleide functies, presidia etc.
lid commissie voor het verslag omtrent de mobilisatie in 1870 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1871 tot 1872

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • In 1873 één van 16 liberalen die medeverantwoordelijk waren voor het stranden van de poging van de ministers Geerstema en Van Limburg Stirum om de plaatsvervanging bij het leger af te schaffen
 • Stemde in 1876 als één van de weinige liberalen vóór het verworpen artikel 1 van de ontwerp-Militiewet

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Weigerde in 1866 een professoraat in wegen- en bruggenbouw aan de Polytechnische School te Delft
 • Had in 1873 een belangrijk aandeel in de verwerping van de Marine-begroting, die leidde tot het aftreden van minister Brocx

uit de privésfeer (3/6)
 • Zijn echtgenote kwam uit Sech (Pruisen)
 • Zijn vader was kapitein-kwartiermeester der infanterie
 • Een zoon van hem was hoogleraar wiskunde in Toulouse

verkiezingen (3/7)
 • Werd in 1869 in het district Amsterdam in de eerste verkiezingsronde samen met J. Heemskerk Bzn. en M.J. de Lange gekozen
 • Werd in 1873 in de eerste stemmingsronde samen met M.J. de Lange en J.A. Jolles gekozen. Kreeg ruim 80 procent van de stemmen.
 • Werd in 1877 in de eerste stemmingsronde samen met jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg en P.H. Holtzman gekozen. Kreeg ruim 91 procent van de stemmen.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen (3/4)
 • "loteling van der Snuif"
 • "N.T.L."
 • "J.de L."

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.