F.J.M. (Frans) Smits van Oijen

foto F.J.M. (Frans) Smits van Oijen
bron: KDC Nijmegen

Landbouwvoorman uit een Eindhovense patriciërsfamilie. Eigenaar van een landbouwbedrijf en bestuurder van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond. In de jaren twintig en dertig wethouder en Statenlid. Werd na de verkiezingen van 1946 landbouw-woordvoerder van de KVP in de Tweede Kamer, maar nam al na anderhalf jaar afscheid als lid. Bekleedde tientallen bestuursfuncties op landbouwgebied, met name in Noord-Brabant. Vanaf januari 1946 vier jaar voorzitter van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond.

KVP
in de periode 1946-1947: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Franciscus Johannes Maria (Frans)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Bij K.B. van 10 juli 1926 werd hem en zijn nakomelingen toegestaan "van Oijen" achter de familienaam "Smits" te plaatsen

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 5 juli 1895

overlijdensplaats en -datum
Turnhout (België), 7 juni 1984

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
  • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1946 tot 5 december 1947
  • voorzitter KNBTB (Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuinders Bond), van 1 januari 1946 tot 1 januari 1948
  • voorzitter CZNZ (Coöperatieve Zuid-Nederlandse Zuivelbond) te Roermond, van 1 december 1947 tot 1 augustus 1950

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/28)

  • id Raad van Toezicht Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, van 1950 tot 1960
  • lid bestuur Economisch-Sociologisch Instituut te Tilburg, omstreeks 1950

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was landbouw-woordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Nam ontslag als Kamerlid vanwege toenemende werkzaamheden op landbouworganisatorisch terrein, na zijn verkiezing tot voorzitter van organisatie op het gebied van landbouwcoöperatie

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was een nicht van de jonkheren E.L.M.Th.J. en E.J.B.M. van Bönninghausen, resp. NSB-Commissaris in Overijssel en Eerste Kamerlid

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.