Mr. H.J. Smit

foto Mr. H.J. Smit
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Liberaal Tweede en Eerste Kamerlid uit de Zaanstreek, in zowel de periode vóór als na 1848. Was advocaat en oliefabrikant in Zaandam en bekleedde diverse functies op waterstaatkundig gebied. Kwam in 1847 in de Tweede Kamer en steunde de grondwetsherziening. Keerde in 1852 niet terug in de Kamer vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Zaandam. Werd later echter Eerste Kamerlid, maar moest in 1881 bedanken omdat hij niet meer tot de hoogstaangeslagenen behoorde. In beide Kamers tamelijk actief deelnemer aan debatten over diverse onderwerpen.

liberaal, 'pragmatisch' liberaal
in de periode 1847-1881: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hendrik Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Assendelft, 25 februari 1814

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 25 mei 1892

3.

Partij/stroming

stroming(en)
'pragmatisch' liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1847 tot 13 februari 1849 (voor Noord-Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Zaandam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 1850 tot 20 september 1852 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid gemeenteraad van Zaandam, van oktober 1851 tot 1 december 1871
 • burgemeester van Zaandam, van 1 juni 1852 tot 1 december 1871 (benoemd bij K.B. van 25 mei 1852)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 27 maart 1855 tot 20 september 1864 (voor het kiesdistrict Zaandam)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1864 tot 10 mei 1881 (voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/10)

 • dijkgraaf Noorder IJ- en zeedijk en de Assendelver zeedijk, vanaf 1 april 1870
 • hoogheemraad waterschap "De Schermeer"

afgeleide functies, presidia etc. (2/15)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van mei 1880 tot november 1880
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van januari 1881 tot mei 1881

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Stemde in 1869 vóór het voorstel tot afschaffing van het dagbladzegel
 • Stemde in 1870 vóór het voorstel tot afschaffing van de doodstraf

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam in 1871 ontslag als burgemeester toen er ongeregeldheden waren geweeest na het afgelasten van de jaarlijkse kermis in augustus. Dat was gebeurd vanwege een pokkenepidemie. Toen er op 1 september nieuwe onrust ontstond, onder meer door bezoekers van buiten, traden inmiddels opgeroepen huzaren op. Daarbij vielen gewonden en een dode. Hoewel een onderzoek op last van GS geen verwijten opleverde, trad hij af als burgemeester.

uit de privésfeer
Zijn vader was makelaar en notaris te Assendelft, maire (1811), schout (1814) en burgemeester (tot 1844) en sedert 1839 secretaris) van Assendelft en oliefabrikant (1839-1856)

verkiezingen
 • Werd in 1847 door de Staten van Noord-Holland tot Tweede Kamerlid gekozen, nadat J.C. van Wessem voor een benoeming had bedankt. Versloeg W.J.C. van Hasselt met 37 tegen 29 stemmen.
 • Werd in 1848 in het district Zaandam met ruime meerderheid (circa 80% van de stemmen) gekozen
 • Werd zowel in 1850 bij de algemene verkiezingen als in 1852 bij de periodieke verkiezingen met ruime meerderheid gekozen.

niet-aanvaarde politieke functies
 • Werd in 1852 herkozen in het district Alkmaar, maar nam zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer niet aan

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.