A.L.W. Seyffardt

foto A.L.W. Seyffardt

Kleine, wat parmantige links-liberale minister van Oorlog in het kabinet-Van Tienhoven. Als officier en Tweede Kamerlid krachtig pleitbezorger van algemene oefenplicht en een volksleger naar Zwitsers model. Voerde daarom oppositie tegen de ontwerp-Legerwet van het kabinet-Mackay. Kon als minister echter weinig tot stand brengen, omdat hij te veel idealist was. Had een slechte relatie met koningin-regentes Emma door een geschil over officiersbenoemingen bij de Grenadiers en Jagers.

Liberale Unie, liberaal
in de periode 1888-1894: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

August Lodewijk Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Den Helder, 14 december 1840

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 november 1909

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • Takkiaan, 1894

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • chef-staf van de commandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, van 1 september 1885 tot mei 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 6 juli 1890 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1890 tot 21 augustus 1891 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • minister van Oorlog, van 21 augustus 1891 tot 9 mei 1894
 • gepensioneerd als officier, vanaf mei 1894

officiersrangen (2/7)
 • kolonel der artillerie b.d., van 15 april 1893 tot mei 1894
 • generaal-majoor titulair, vanaf 12 oktober 1905

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid bestuur Nederlandse Protestantenbond, omstreeks 1901
 • secretaris hoofdbestuur "Volksweerbaarheid", van 1900 tot 1909 (door hem opgericht in 1899)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer hoofdzakelijk over militaire aangelegenheden; pleitbezorger van algemene oefen- en weerplicht

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1892 een wetsvoorstel inzake de legerhervorming in. Uitgangspunt daarvan was een algemene persoonlijke oefenplicht met een korte diensttijd. Het jaarlijkse contingent dienstplichtigen zou 11.500 bedragen, die negen jaar oproepbaar waren. De overige weerbare mannen zouden in de lokaal georganiseerde schutterij worden geoefend. Uit delen van de militie en schutterij moest ook een landstorm worden samengesteld. Het voorstel bleef onafgedaan en verviel in 1894 door de Kamerontbinding.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in conflict met Koningin-Regentes Emma over de bevordering van enkele hofdignitarissen
 • In 1890 was een tussentijdse verkiezing nodig na zijn bevordering tot luitenant-kolonel
 • Bood in februari 1891 ontslag aan bij Koningin-Regentes Emma nadat zij in september 1890 had geweigerd een benoemingsbesluit van een door Seyffardt voorgedragen regimentscommandant te ondertekenen

uit de privésfeer
Zijn vader was majoor en militair gouverneur van Curaçao

verkiezingen (3/4)
 • Was in 1891 geen kandidaat
 • Werd in 1894 bij naverkiezingen in het district Utrecht verslagen door jhr. A.P.C. van Karnebeek (lib., ant-takkiaan)
 • Werd in 1897 in het district Utrecht II in de eerste stemmingsronde verslagen door J.W. Bergansius (r.k.) en J.N. Bastert (cons.lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.