P.J.S. (Jos) Serrarens

foto P.J.S. (Jos) Serrarensvergrootglas

Katholiek Eerste en Tweede Kamerlid. Bekleedde diverse functies in de katholieke vakbeweging (Katholiek Vakbureau). Later vooral actief in het Internationale christelijk Vakverbond, waar hij de eerste secretaris van was. Hield zich ook als Tweede Kamerlid vooral bezig met buitenlandse zaken. Belangrijke pleitbezorger van de Europese gedachte.

RKSP, KVP
in de periode 1929-1952: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Petrus Josephus Servatius (Jos)

personalia

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 12 november 1888

overlijdensplaats en -datum
Bilthoven (gem. De Bilt), 26 augustus 1963

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

hoofdfuncties en beroepen

 • onderwijzer te Dordrecht, van 1907 tot 1914
 • bibliothecaris Centraal Bureau van de KSA (Katholieke Sociale Actie) te Leiden, van 1915 tot 1916
 • ambtenaar R.K. Vereeniging tot bestrijding van tuberculose "Herwonnen Levenskracht", in dienst van het Bureau van de R.K. Vakorganisatie (R.K. Vakbureau), van november 1916 tot 1919
 • secretaris R.K. Vakbureau, van 1919 tot 1920
 • secretaris-generaal ICV (Internationaal Christelijk Vakverbond), van oktober 1920 tot 1 januari 1953
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1929 tot 8 juni 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 27 juli 1948
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 augustus 1948 tot 4 december 1952
 • rechter Hof van Justitie van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), van 1 januari 1953 tot 1 april 1958

partijpolitieke functies

 • lid partijraad RKSP, vanaf 1927

lijsttrekkerschap etc.
 • lijstaanvoerder KVP Tweede Kamerverkiezingen 1952, van 23 april 1952 tot 25 juni 1952 (kieskring Tilburg)

nevenfuncties

 • lid redactie "De Roomsche Vlag", orgaan van de Volksbond-Propaganda Unie, vanaf 1914
 • lid bestuur "Herwonnen Levenskracht", van 1916 tot 1929
 • gedelegeerd technisch adviseur arbeidsconferenties te Genève, van 1919 tot 1951 (vanaf 1934 secretaris-generaal op het Internationaal Arbeidsbureau)
 • lid Hoge Raad van Arbeid, vanaf januari 1920 (nog in 1928)
 • lid Internationaal Instituut voor Wetenschappelijke Organisatie van de Arbeid te Genève, vanaf 1927
 • redacteur "Zonnebloemen", omstreeks 1931
 • redacteur maandblad "Internationale Christelijke Vakbeweging, omstreeks 1931
 • lid adviescommissie uit de Hoge Raad van Arbeid inzake een voorontwerp wettelijke regeling inzake de verzekering tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid, vanaf februari 1938
 • adviseur ECOSOC (Europees Cultureel en Sociaal Comité), vanaf 1947
 • lid studiecomité over Europese samenwerking o.l.v. Edouard Herriot, van oktober 1948 tot januari 1949
 • voorzitter Sociaal Comité, van 1949 tot 1952
 • voorzitter Europese Beweging in Nederland, van 1949 tot 1952
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, van 1 augustus 1949 tot 14 januari 1953
 • voorzitter "Herwonnen Levenskracht", van 1951 tot 1958
 • lid curatorium NEI (Nederlands Economisch Instituut)

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter begrotingscommissie voor Overzeese Gebiedsdelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 oktober 1948 tot 21 september 1949
 • voorzitter begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 september 1949 tot september 1952

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling "Federalisme", vanaf maart 1950

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Hogere Burgerschool te Dordrecht, tot 1905
 • staatsexamen, 1914

hoger beroepsonderwijs
 • onderwijzersopleiding Vormschool van het Katholiek Onderwijs te Rotterdam (L.O.-acten Engels en Frans)

academische studie
 • rechtsgeleerdheid (niet voltooid), Rijksuniversiteit Leiden, van 21 oktober 1914 tot 1916

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met onderwijs, sociale zaken, financiën en buitenlandse zaken
 • Was buitenland-specialist van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met vervoersaangelegenheden.
 • Diende in 1948 met Van der Goes van Naters (PvdA) moties in over verdere Europese samenwerking, die moest uitmonden in een federatief Europa

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1932 tot de kleine meerderheid van zijn fractie die vóór de (verworpen) ontwerp-Pachtwetten stemde
 • Behoorde in 1932 tot de minderheid van zijn fractie die tegen wetsvoorstellen inzake korting op jaarwedden van de leden van de Raad van State en inzake korting op uitkeringen stemde
 • Behoorde in 1934 tot de minderheid van zijn fractie die tegen het wetsontwerp inzake invoering van de loonbelasting in Nederlands-Indië stemde
 • Behoorde in 1947 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een amendement-Burger stemde om in de Noodwet voorzieningen perswezen de mogelijkheid tot onteigening van drukapparatuur op te nemen

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was boekhouder

verkiezingen
 • Werd in 1929 en 1935 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Bilthoven, Schubertlaan 12, omstreeks 1931 en nog in 1951
 • Oegstgeest, omstreeks 1940

ridderorden
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 30 augustus 1928
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 30 september 1937

buitenlandse onderscheidingen
Officier Legioen van Eer (Frankrijk), april 1951

militaire dienst
 • dienstplichting militair, vanaf mei 1917
 • offcier der landstorm

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • J.J.C. Sprenger, "Serrarens, Petrus Josephus Servatius", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel III, 188
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Echt (Lb.), 8 september 1920

echtgeno(o)t(e)/partner
M.L.H.H. Welters, Marie Louise Hortense Hubertine

kinderen
kinderloos

vader
P.F. Serrarens, Petrus Franciscus

geboorteplaats en/of -datum
Hoofdplaat (Zld.), 6 december 1840

moeder
A.M.Ch. Janssen, Anna Maria Christina

geboorteplaats en/of -datum
Maastricht, 12 mei 1845

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.