Dr. J.J.R. (Jan) Schmal

foto Dr. J.J.R. (Jan) Schmal
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Op de rechtervleugel van de CHU opererend Tweede Kamerlid, dat zich vooral keerde tegen de naoorlogse dekolonisatie politiek en daarmee tegenover fractieleider Tilanus kwam te staan. Was voor hij Tweede Kamerlid werd ambtenaar op het ministerie van Handel. Was tevens lange tijd gedeputeerde van Zuid-Holland. In de Kamer vooral specialist op het gebied van economische zaken en middenstandszaken. Promoveerde tijdens de Tweede Wereldoorlog op een dissertatie over de Reveilbeweging. Had nauwe banden met Finland, van welk land hij consul was. Erudiete man die elf talen sprak.

CHU
in de periode 1945-1963: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Johannes Roelof (Jan)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Mr. J.J.R. Schmal, tot 21 juli 1943
 • Dr. J.J.R. Schmal, vanaf 21 juli 1943 (nadat hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht was gepromoveerd in de rechtsgeleerdheid)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 februari 1894

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 31 oktober 1966

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met cultuur, monumentenzorg en onderwijs) van Zuid-Holland, van mei 1945 tot 2 juli 1958 (loco-Commissaris van de Koningin)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 5 juni 1963
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 20 juni 1946 tot 6 juni 1962

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/15)

 • honorair consul van Finland, omstreeks 1952
 • economisch adviseur EIM (Economisch Instituut voor de Middenstand)

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 september 1947 tot juli 1948
 • voorzitter vaste commissie voor de Middenstand (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 september 1949 tot 22 september 1950

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Voerde het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het NAVO-verdrag en van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het EGKS-verdrag
 • Voerde in 1961 namens zijn fractie het woord bij de behandeling van de ontwerp-Provinciewet

opvallend stemgedrag (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in 1937 Van Boeijen op als Statenlid en gedeputeerde
 • In 1952 schoof een deel van de rechtervleugel van de CHU hem naar voren als tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap tegenover Tilanus
 • Gaf in 1953, bij afwezigheid van Commissaris Kesper, als waarnemend CdK in de eerste dagen na de stormvloedramp leiding aan de hulpverlening in Zuid-Holland

uit de privésfeer
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Stompwijk

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.