J.G. Scheurer

foto J.G. Scheurer
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN

Gelders antirevolutionair Tweede Kamerlid, dat als zendeling-arts in Nederlands-Indië had gewerkt en in Midden-Java een hospitaal had opgezet, dat hij samen met zijn echtgenote leidde. Was op grond van zijn opgedane kennis een gewaardeerd koloniaal specialist, naar wie in de Kamer met respect werd geluisterd. Pleitbezorger van de ethische politiek, met oog voor de belangen van de inlanders. In Nederland was hij actief op het gebied van de psychiatrische zorg. Sympathieke, eenvoudige en vrome Geldersman. Sprak met een kenmerkend Gelders accent.

ARP
in de periode 1911-1928: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Gerrit

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Borculo, 3 maart 1864

overlijdensplaats en -datum
Apeldoorn, 20 juni 1928

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • tijdelijk geneesheer, Stichting "Veldwijk" van de Gereformeerde kerken te Ermelo, 1908
 • geneesheer, Stichtingen "'s-Heerenloo" en "Groot-Emaus" te Ermelo, van 1908 tot februari 1911
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 februari 1911 tot 20 juni 1928 (1911-1918 voor het kiesdistrict Sneek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/6)

 • lid College van Curatoren Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1925 tot 1928
 • lid Nederlandse delegatie naar internationale opiumconferentie

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van oktober 1920 tot september 1921
 • voorzitter begrotingscommissie voor de koloniale begrotingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1921 t/m 1927)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was koloniaal specialist van de ARP-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met volksgezondheid.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1926 afwezig bij de stemming over het (nieuwe) begrotingsartikel over gelden voor het gezantschap bij de Paus. De verwerping van het artikel met 48 tegen 41 stemmen maakte een einde aan dat gezantschap.
 • Was in 1926 vanwege ziekte afwezig bij de stemming over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag met België. Het wetsvoorstel werd met 50 tegen 47 stemmen aangenomen.

uit de privésfeer (3/5)
 • Zette zich, na een aanvankelijke verbod door het Indische Gouvernement om te prediken, in voor oprichting van een zendelingencentrum in Solo
 • Moest uit Indië terugkeren vanwege beri-beri
 • Ter ondersteuning van zijn Indische artsenwerk werd in Nederland de vereniging 'Dr. Scheurer-hospitaal' opgericht

anekdotes en citaten
 • In een debat in de Tweede Kamer zei hij eens: "in financieel opzicht ben ik even arm uit Indië teruggekomen als ik er heen ging".

verkiezingen
 • Versloeg in 1911 zijn partijgenoot Ph. Noorwal
 • Versloeg in 1913 C.E. van Koetsveld (onafh. c.h.)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.