Mr.dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel

foto Mr.dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Uiterst correcte Brabantse regent, die diverse functies bekleedde op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Was onder meer Tweede Kamerlid, voorzitter van de Brabantse Tuinbouwbond en plaatsvervangend rechter bij de Krijgsraad. In de Tweede Kamer sprak hij onder meer over waterstaat, koloniale zaken en justitie. Sinds 1928 een nogal vormelijke Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Die correcte, welwillende houding betrachtte hij ook tegenover de bezetter en dat werd hem niet in dank afgenomen. Kreeg daarom in 1945 ontslag als Commissaris.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1916-1945: lid Tweede Kamer, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Jhr.Mr.dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel (sinds 23 maart 1936)

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 10 februari 1882

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 30 april 1957

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • voorzitter Raad van Beroep voor ongevallenverzekering te 's-Hertogenbosch, van 1 september 1910 tot 16 september 1928
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 september 1916 tot 27 juni 1917 (voor het kiesdistrict Oosterhout)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 juli 1917 tot 18 september 1928 (1917-1918 voor het kiesdistrict Oosterhout)
 • Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, van 20 september 1928 tot 6 mei 1945 (benoemd bij K.B. van 8 september 1928; kreeg ongevraagd eervol ontslag zonder dankbetuiging)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/22)

 • voorzitter Rijkscommissie voor Monumentenzorg, van 1950 tot 1956
 • lid Raad voor de Waterstaat, vanaf 1952

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid vaste commissie voor de Staatsuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1923 tot 1928
 • lid vaste commissie voor Openbare Werken, Verkeers- en Waterstaasaangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1925 tot 1928

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met Indische aangelegenheden, justitie, financiën, verkeer, mijnwezen en kunsten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Tijdens de Bezetting stelde hij zich weinig weerbaar op jegens de Duitsers. Zo had hij in de lente van 1944 burgemeesters geadviseerd mee te werken bij door de bevolking uit te voeren graafwerkzaamheden voor de Duitsers.
 • Werd begin augustus 1944 door een lichte beroerte getroffen, waarop het Militair Gezag bij de bevrijding gedeputeerde Smits van Oijen als waarnemend Commissaris benoemde
 • Werd in 1945 eerst gestaakt en daarna - na een onderzoek naar zijn beleid tijdens de Bezetting door een commissie-Van Sonsbeeck - ongevraagd eervol ontslagen zonder dankbetuiging.

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was een schoonzus van jhr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Tweede Kamerlid
 • Zijn vader was wijnkoper en lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant
 • Een zoon van hem was burgemeester van Gulpen, een andere zoon ambassadeur

verkiezingen
 • Werd in 1916 en 1917 steeds bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 23 maart 1936 (in de adelstand verheven bij K.B., nr. 40)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.